Alle sportaccommodaties per 1 juli weer open

De door het kabinet opgelegde verplichte sluiting van alle sportaccommodaties en sportkantines als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wordt per 1 juli opgeheven. Dat heeft premier Rutte op woensdagavond 24 juni aangekondigd. Ook senioren hoeven tijdens de sportactiviteiten geen afstand meer te houden.

Wat betekent dit voor de OldStars & Derde Helft verenigingen?
In de praktijk houdt deze versoepeling in dat alle binnen- en buiten OldStars sportvormen weer actief kunnen worden beoefend. Met het openen van de kantines kan ook De Derde Helft herstart worden. Binnen De Derde Helft worden diverse soorten activiteiten georganiseerd in en rond de sportkantine, daarom moet er rekening gehouden worden met diverse maatregelen en protocollen. Zie onder aan het bericht een lijst met downloads met alle protocollen voor sportclubs- en kantines, samengesteld door het NOC*NSF.

Vragen?
Heb je hier vragen over of zoek je ondersteuning in de herstart van jouw activiteit? Neem dan contact op via: info@oldstars.nl

Terug naar nieuws