Basketbalvereniging Crackerjacks

In samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds heeft Crackerjacks het initiatief genomen om binnen de vereniging te starten met Walking Basketball voor ouderen c.q. 60-plussers. Een mooie aanvulling op de bestaande mogelijkheden binnen de vereniging, zoals peanuts basketbal, 5 x 5 basketbal, 3 x 3 basketbal en rolstoelbasketbal.

De bedoeling is om in maart/april 2020 te starten met een (eerste) groep deelnemers van ongeveer 10 personen. In sporthal Zielhorst aan de Trompetstraat in Amersfoort, op een nader te bepalen dag, tussen 16.00 en 18.00 uur. Binnenkort starten we met een campagne om deelnemers te werven.