fbpx

Blauw Geel ’55

Voetbalvereniging Blauw Geel ’55
zal zich als zaterdagvereniging,
nu en in de toekomst, inspannen om op een
maatschappelijk verantwoorde wijze de voetbalsport in
al haar verschijningsvormen mogelijk te maken.
De recreatieve sporter
zal de mogelijkheid geboden worden om
zoveel mogelijk plezier aan de voetbalsport te beleven.
De prestatiegerichte sporter
zal zoveel mogelijk faciliteiten geboden worden om
zich te kunnen ontwikkelen.
Recreatie en prestatie
in een vriendschappelijke sfeer, waarbij
sportiviteit en saamhorigheid de bindende factoren zijn.
De mogelijkheid voor ouders, supporters, tegenstanders,
begeleiders en belangstellenden om met plezier
bij onze vereniging aanwezig te zijn,
bieden wij als een vanzelfsprekendheid.
Een duidelijke, voor een ieder herkenbare organisatie,
een gezonde financiële basis, inzet van veel vrijwilligers
en een helder technisch beleid vormen de basis voor
de doelen die wij ons gesteld hebben.