fbpx

HVCH

Clubhistorie:
HVCH wordt opgericht in 1932. De afkorting HVCH staat voor Heesche VoetbalClub Heesch. Na de oprichting in 1932 had HVCH in 1944 nog maar 30 leden. In 1966 waren dat er 300 en in 1979 700. Daarna liep het ledental weer iets terug en in 1990 waren er wederom 900 leden. In 2006 was er dan een echte mijlpaal. HVCH verwelkomde toen het 1.000ste lid. Door uitgebreide nieuwbouw in Heesch groeit het aantal leden in de jaren daarna erg snel. Begin 2011 wordt het 1300e lid verwelkomt.

HVCH 1:
Vele jaren (bijna 40) schommelt HVCH 1 tussen de 3e en de 4e klasse. In 2006 wordt via de nacompetitie voor het eerste de stap naar de 2e klasse gezet. Na het kampioenschap in 2008 promoveert HVCH voor het eerst in de geschiedenis naar de 1e klasse. HV CH speelt sinds het seizoen 2010/2011 onafgebroken in de 1e klasse. In de afgelopen jaren zijn de heren er twee keer in geslaagd de nacompetitie te bereiken. Echter is wist men beide keren geen promotie naar de hoofdklasse af te dwingen.