fbpx

SDOUC

1.Missie
De missie van voetbalvereniging SDOUC is:

De voetbalvereniging SDOUC richt haar organisatie dusdanig in dat het voor de leden en sporter fijn vertoeven is. Men helpt de sporter en het lid bij het zelf vorm en richting geven aan hun (sportieve) dagelijks leven. De voetbalvereniging speelt in op sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Men luistert naar de sociale en sportieve vraag en geeft daar gehoor aan. Eigen verantwoordelijkheid nemen vindt men belangrijk, dit zal waar mogelijk worden gestimuleerd en worden verankerd in hun beleid.

2.Visie
De voetbalvereniging SDOUC luistert naar wat de leden en opdrachtgevers van hun verwachten, waarna zij zorgdragen voor een passend sport – en beweegaanbod. Dit aanbod is mede gericht op gezondheid – en welzijnsbevordering en op maatschappelijke dienst – verlening. Waar nodig werken zij samen met partners als daarmee het doel van de sporter beter bereikt wordt. De voetbal vereniging SDOUC levert maatwerk met kennis vanuit de lokale situatie. Voetbal vereniging SDOUC is: professioneel, alert, toont lef waar nodig en zet haar sportieve ondernemersgeest graag in voor anderen.