fbpx

Team Welzijnskwartier

We zijn een brede welzijnsorganisatie die samen met anderen stimuleert dat mensen actief (blijven) meedoen aan de samenleving, ongeacht hun leeftijd, achtergrond of beperking. Het bevorderen van zelfredzaamheid van kwetsbare groepen en personen staat daarbij voorop.