fbpx

TOSMO WFI

Momenteel ben ik bezig om als eerste aanzet binnen de gemeente Weert, waar 9 voetbalverenigingen vertegenwoordigd zijn, een Walking Football competitie op te zetten. Het streven is om te proberen bij elke Weerter voetbalvereniging een Walking Football team in het leven te roepen. In verband hiermede zijn alle Weerter voetbalverenigingen gepolst om hieraan deel te nemen. Op dit moment ben ik in afwachting van de respons.