fbpx

TransvaliaZW

Rood-Blauwe voornemens: Samen maakt het verschil!
In het woordenboek staat als uitleg bij het woord ‘vereniging’: Een samenwerkingsvorm waarbij leden, op voet van gelijkheid, een bijdrage leveren om een gezamenlijk doel te bereiken. Vanzelfsprekend is dit een financiële bijdrage (de contributie). Met het lidgeld en de ondersteuning van sponsors en donateurs kunnen doelstellingen van de vereniging worden uitgevoerd. Maar ook op andere manieren is er natuurlijk een bijdrage te leveren aan de club, te denken valt aan het goede voorbeeld geven, nieuwe leden aanbrengen, misschien zelfs een sponsor. Wij hebben de ruimte voor zowel jeugd- als senioren teams die zonder wachtlijsten kunnen starten en staan open voor ideeën van onze leden. Welke ‘contributie’ kan jijzelf nog meer leveren?

In de statuten uit 1918 staat: “Den Rotterdamsche Voetbal-Vereeniging stelt zich ten doel het voetbalspel te beoefenen en te bevorderen”. Een begrijpelijk doel van onze vereniging TransvaliaZW.

Als bestuur streven wij er naar om het bovenstaande doel te laten plaatsvinden in een sfeer waar de prestatie niet ten koste gaat van het plezier van onze leden. In een gehaaste en veranderende maatschappij zijn wij een thuishaven voor sportiviteit en gezelligheid, waar we onszelf mogen zijn en waar nieuwkomers en gasten zich welkom voelen.

In tegenstelling tot de grotere omringende verenigingen zien wij onze leden niet als nummers, maar als mensen met diverse capaciteiten en talenten. Wij organiseren KNVB cursussen voor Jeugdtrainers, begeleiders en scheidsrechters zodat deze mensen met kennis en kunde zich verder kunnen versterken in hetgeen zij graag willen doen.