fbpx

Cycling

Het Nationaal Ouderenfonds en haar partners Menzis en Van Boxtel houden met OldStars ouderen in beweging en geven ouderen de mogelijkheid om de sociale voordelen van het verenigingsleven te (blijven) ervaren. Met OldStars cycling bieden wij een aangepaste spelvorm aan voor wielrennen op latere leeftijd. Deze aangepaste spelvorm is uitermate geschikt voor ouderen die op een gezonde manier en zonder blessuregevaar willen blijven bewegen. Deze spelvormen staan onder begeleiding van een OldStars begeleid(st)er en/of trainer. In principe kan iedereen meedoen, maar het richt zich op de leeftijdsgroep 55+.

Wat is OldStars cycling

We bewegen we met zijn allen steeds minder en steeds eenzijdiger. Dit leidt bij ouderen tot snelle afname van vitale functies, verminderde zelfredzaamheid en kan gemakkelijk ook tot eenzaamheid leiden. De sport wielrennen is populair onder senioren. Mensen die op latere leeftijd willen starten met wielrennen ervaren echter meerdere drempels. Door het aanbieden van aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten met de wielrensport als middel is het doel om op deze trend in te spelen en drempels weg te nemen om op latere leeftijd te kunnen starten met wielrennen als 55-plusser.

OldStars cycling hanteert dezelfde regels als het reguliere wielrennen, maar met een aantal uitzonderingen. Deze uitzonderingen dragen voor een belangrijk deel bij aan het beweegplezier. Het respecteren van de regels door de doelgroep betekent dat het plezier in deze duursport maximaal ervaren wordt. Vanuit deze gedachte zijn de richtlijnen ook opgezet. Oudere beginnende die ‘zomaar’ starten hebben meer kans op blessures of vallen. Met OldStars cycling wordt door middel van trainingsaanbod en accent op coördinatie en kracht het aanpassingsvermogen vergroot en zal aantoonbaar het valrisico en de kans op blessures verminderen. Naast beginnende wielrenners is OldStars cycling geschikt voor oudere ervaren wielrenners en een grote groep senioren die er wat betreft niveau tussenin zit. Uiteraard zijn de deelnemers gedreven en enthousiast. Maar sportprestaties staan niet voorop bij OldStars cycling. Verantwoord bewegen, meedoen, ontmoeten en gezelligheid wel. De instructeur / wegkapitein handelt volgens de verkeersregels en de gedragscode van de NTFU en houdt in de gaten of de deelnemers in de groep zich hier ook aan houden. OldStars cycling draait om de groep. De hoofregel is ‘Samen uit, samen thuis’. In ons concept is er nadrukkelijk ook gekozen voor aandacht voor het sociale element en structuur in de week en gezelligheid/ontspanning door gewoon samenzijn met een doel, waardoor het sociale netwerk op latere leeftijd wordt vergroot.

Pilots in Nederland

Om hier op voort te bouwen, organiseren wij op meerdere locaties in Nederland pilots. Zo kunnen wij met feedback van de doelgroep in een real-life context deze aangepaste sportvorm verder door ontwikkelen in 2020, zodat het aansluit bij de behoeften van de doelgroep.

Het opzetten van OldStars cycling

Het Nationaal Ouderenfonds biedt verschillende initiatiefnemers ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van OldStars Sport bij een vereniging. De ondersteuning wordt vastgesteld op basis van een intakegesprek en een voorstel tot ondersteuning(ook wel ondersteuningstraject genoemd):

Daarin worden de volgende mogelijkheden aangeboden:

  1. Ondersteuning bij het opstellen van een plan van aanpak in samenwerking met het Ouderenfonds met een duurzaam organisatiemodel.
  2. Het ontwikkelen van communicatie en PR materialen voor de start van OldStars Sport.
  3. De mogelijkheid tot het volgen van een cursus/opleiding voor de begeleider en/of trainer.
  4. Het organiseren van een clinic met het Ouderenfonds op de vereniging via een docent.
  5. Het realiseren van een samenwerking met gemeente en/of welzijnsinstelling.
  6. Initiatiefnemers kunnen in aanmerking komen voor een opstartsubsidie van het Ouderenfonds.

Wil je meer informatie? Mail dan naar: info@oldstars.nl

OldStars cycling nieuws

Meer nieuws