Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. OldStars is voordurend actief in het actualiseren van informatie. Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is. OldStars en haar initiatiefnemers is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Daar waar op de website verwezen wordt naar externe bronnen die door derden worden bijgehouden en waar OldStars geen controle op heeft, draagt zij en haar initiatiefnemers geen verantwoordelijkheid over de inhoud, actualiteit en juistheid van gegevens. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van Eredivisie Media & Marketing.