Landelijke spelersraad

Het uitgangspunt van de spelvorm is dat het voldoet aan de wensen van de deelnemers in de doelgroep. Om dat te bewaken is in 2017 een landelijke spelersraad OldStars walking football geïnstalleerd. Deze landelijke spelersraad bestaat uit een afvaardiging van de verschillende voetbalregio’s in Nederland, in de vorm van deelnemers aan de spelvorm. De raad heeft een adviserende functie voor de landelijke projecteigenaren.

De visie van het concept, de kernwaarden, de spelregels, de organisatie van evenementen en de onderlinge ondersteuning zijn onderwerpen die op de agenda van de landelijke spelersraad staan. Een van de producten die is voortgekomen uit de landelijke spelersraad is het landelijke visiedocument, waarin het gedachtegoed van OldStars walking football staat beschreven. De landelijke spelersraad komt twee of drie keer per jaar bijeen en de landelijke projecteigenaren, het Nationaal Ouderenfonds, de KNVB en de Eredivisie, zijn hierin ook vertegenwoordigd. Zij zitten de landelijke spelersraad voor.

Het Nationaal Ouderenfonds en de KNVB zijn nog op zoek naar vier OldStars die vrijwillig willen deelnemen in de landelijke spelersraad OldStars walking football. De regio’s die in de huidige samenstelling nog niet zijn vertegenwoordigd zijn Limburg, Utrecht, Drenthe en Zeeland. Ben je geïnteresseerd in deze adviserende rol? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar Johan Annema, de landelijke projectleider OldStars walking football voor het Nationaal Ouderenfonds. Hij is te bereiken via j.annema@ouderenfonds.nl.

De landelijke spelersraad OldStars walking football