Migrantenouderen

Meer voor migrantenouderen

Inmiddels hebben bijna alle eredivisieclubs en meer dan 160 amateurclubs een eigen OldStars walking football team. Om ook migrantenouderen aan het voetballen te krijgen, gaat het Nationaal Ouderenfonds Oldstars implementeren bij voetbalclubs met een hoog aantal leden met een migrantenachtergrond.

Fonds Nuts Ohra

Hierbij zal de bestaande aanpak van OldStars walking football worden gebruikt. Hierdoor zullen minimaal 520 migrantenouderen (55-plussers) van diverse amateurclubs in de grote steden worden aangemoedigd om (meer) deel te nemen aan de lokale samenleving. Het project staat onder leiding van het Nationaal Ouderenfonds en wordt mogelijk gemaakt door Fonds Nuts Ohra.

OldStars walking football voor alle ouderen

Ouderen die door fysieke, sociale of andere redenen weinig lichamelijk actief zijn, lopen meer kans op gezondheidsproblemen en komen sneller in een sociaal isolement terecht dan ouderen die veel bewegen. Bij migrantenouderen blijkt deze problematiek sterker te spelen dan bij autochtone ouderen. De OldStars-aanpak levert deelnemende senioren meer vitaliteit, een zinvolle dagbesteding, een nieuw sociaal netwerk en de mogelijkheid om zelf actief te zijn als vrijwilliger. Deze positieve punten zullen ook van toepassing zijn op migranten OldStars.

Samen staan we sterk

Het succes van de OldStars-teams valt of staat met de actieve deelname van de senioren. Behalve deelname aan de wekelijkse voetbaltrainingen en de organisatie van toernooien, wordt de spelers ook gevraagd om nieuwe deelnemers te werven. Zij weten immers als geen ander welke buurtgenoten behoefte hebben aan extra sociale contacten en beweging.
In de hoop zoveel mogelijk migrantenouderen te enthousiasmeren voor deze bijzondere voetbalvorm, legt het Nationaal Ouderenfonds de komende weken en maanden contact met de diverse verenigingen en gemeenten om samen met hen tot een plan van aanpak te komen. Voor vragen kun je contact opnemen met Johan Annema: j.annema@ouderenfonds.nl en 06-14443420.