Nederland is toe aan De Derde Helft

De Derde Helft, een bekend begrip in de sportwereld. Gezelligheid, humor, napraten, elkaar ontmoeten. Langer blijven hangen dan gepland. Verhalen over de tafel waarvan niemand de waarheid kan achterhalen. Jong en oud die elkaar ontmoeten, gemeenschappen die ontstaan. De sportkantine als ontmoetingsplek. 

Ingrediënten benutten
De Derde Helft is een schat in de samenleving. Een plek waar bepaalde dingen lukken die de overheid niet voor elkaar krijgt. Laagopgeleiden, hoogopgeleiden, blank, gekleurd, alles door elkaar, in een gemoedelijke sfeer. Al deze ingrediënten, de gezelligheid, de ontmoetingen, vormen de basis van het project ‘De Derde Helft’.

De Derde Helft is een nieuw project van het Nationaal Ouderenfonds waarbij de sportkantine als ontmoetingsplaats fungeert voor ouderen uit de buurt. De sportkantine is de ideale plek om activiteiten te organiseren, sportief en niet sportief. Ouderen ontmoeten elkaar niet alleen bij de activiteiten, maar kunnen de activiteiten ook zelf organiseren.

Succesvolle start bij USV Hercules
“Wat een leuke sfeer, onbekommerd, fijn, gezellig. Ik heb de fitheidstest gedaan en lekker gesjoeld. Volgende week kom ik weer.” Dit zijn de woorden van mevrouw Hooft, die ze richting ons uitsprak na de officiële aftrap van het project bij USV Hercules op 10 juli. Haar woordkeus is typerend. ‘Onbekommerd’, oftewel zonder zorgen. Precies datgene wat je wil bereiken als mensen de sportkantine betreden. Doel is dat de komende tijd meer ouderen dit onbekommerde gevoel ervaren, tijdens de ontmoeting met elkaar.

De ‘Derde Helft’ in het kort
Het Ouderenfonds wil met dit project 2500 55-plussers bereiken en hen de gelegenheid geven een actieve plek te veroveren als vrijwilliger en deelnemer in het verenigingsleven. Vrijwilligerswerk, sportieve en sociale activiteiten zijn immers tijdens ‘De Derde Helft’ van het leven bij uitstek middelen om eenzaamheid te voorkomen of verminderen. Tijdens De Derde Helft organiseren 50 sportverenigingen in samenwerking met ouderen activiteiten in hun clubhuis,  zoals dansavondjes, computerles, yoga, stand up comedy- en literatuuravonden. Activiteiten georganiseerd dóór ouderen en de sportverenigingen, vóór ouderen en de sportverenigingen.

Bekijk hier de beelden! https://www.youtube.com/watch?v=rWG5y23VtsU

Terug naar nieuws