fbpx

OldStars walking football commissie

De afgelopen maanden heeft de landelijke spelersraad OldStars walking football het Ouderenfonds benaderd om te onderzoeken of er een samenwerking mogelijk is tussen Spelersraad en het Ouderenfonds met de nodige urgentie invulling en uitvoering te geven aan het beleid ten aanzien van de borging en verdere groei van OldStars walking football in Nederland.

De uitkomst en resultaat is dat het Ouderenfonds dit jaar start met een landelijke commissie voor de walking football clubs. Deze samenwerking is de resultante van besprekingen die de afgelopen maanden zijn gevoerd. Dit betekent dat de Landelijke Spelersraad wordt opgeheven.

De commissie wordt verantwoordelijk voor het organiseren van regionale en landelijke activiteiten. Daarbij zal de commissie in nauwe samenwerking en onder auspiciën van het Ouderenfonds het jaarplan opstellen en een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van Oldstars walking football. Naast het bijwonen van vergaderingen (1 a 2 keer per maand) zal de commissie ook nieuwe regiovrijwilligers werven om de verdere groei en professionalisering van de clubs te kunnen realiseren. De commissie werkt daarin samen met regio-vrijwilligers. In elke regio zijn regio-vrijwilligers actief, zie: https://ouderenfonds.nl/werken-bij-het-ouderenfonds/regiovrijwilliger-oldstars-walking-football/

Door de betrokken organisaties is afgesproken dat de kernwaarden in het concept bewegen, meedoen, zelfredzaamheid en ontmoeten leidend zijn in de borging en groei van het concept in de toekomst.

Het uiteindelijk doel is dat OldStars Sport wordt gezien als ‘paraplu’ waaronder de diverse takken van ouderensport worden gepositioneerd. Uiteindelijk kan dit leiden tot de oprichting van OldStars United; een samenwerking van “commissies” of “kernteams” van de verschillende ouderensporten. OldStars walking football is de eerste sport die op deze wijze wordt georganiseerd.

Hierbij de link naar de vacature: https://oldstars.nl/gezocht-leden-voor-de-landelijke-oldstars-walking-football-commissie/

Wil jij een directe bijdrage leveren aan de maatschappij én aan de vitaliteit van ouderen? Heb je affiniteit met sport, kun je goed organiseren en wil je onderdeel worden van de eerste OldStars walking football commissie? Meld je dan aan als vrijwilliger bij het project OldStars Sport!

 

Oldstars nieuws

Meer nieuws