OldStars .. zich in .. dementie

Het is een klassieker in de Nederlandse literatuur, het boek Hersenschimmen. Geschreven door J. Bernlef. Het boek beschrijft op een indrukwekkende manier het proces van dementie. Bernlef neemt de lezer mee in het hoofd van de hoofdpersoon door in de ik-vorm te schrijven. Het einde van het boek bevat zinnen met losse woorden. Fragmentarisch, daardoor lastig te begrijpen. De hoofdpersoon herkent zichzelf niet meer als hij in de spiegel kijkt. Bij voetbalclub KMD zetten de OldStars zich in voor het aangrijpende proces van dementie.

Zaterdag 24 augustus wordt voor de tweede keer een OldStars walking football-meeting georganiseerd bij KMD. Maar liefst 16 teams doen mee aan deze tweede editie. De OldStars-meeting heeft een speciaal karakter. Naast dat OldStars in beweging komen, wordt er op deze dag geld ingezameld voor Alzeimer Nederland. Hier wordt aandacht aan gegeven op initiatief van OldStars Theo de Reuver en Gerard Bleijenbergh. Voor het naburige centrum naast het complex van KMD, ontmoetingscentrum Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld, gaan de OldStars daarnaast 1 keer per maand activiteiten organiseren voor de demente deelnemers die daar langskomen. Dit zijn beweegactiviteiten in combinatie met sociale activiteiten op het complex.

Peter van den Berg, voorzitter van KMD:
“We hebben de afgelopen jaar een start gemaakt met OldStars walking football. Onze activiteiten voor ouderen willen we uitbreiden als betrokken vereniging die midden in de samenleving staat. Daarbij willen ook aandacht geven aan kwetsbare ouderen die dementie hebben en hun mooie dagactiviteit bieden in samenwerking met onze OldStars.”

De 100% ouderenvriendelijke sportvereniging
Met al deze aangepaste spelvormen in het programma OldStars en De Derde Helft willen het Nationaal Ouderenfonds en haar partners Menzis en Van Boxtel de komende twee jaar in totaal 180 nieuwe initiatieven in verschillende takken van sport ontplooien en 50 verenigingen ondersteunen om De Derde Helft op te zetten. Daarmee wil het Ouderenfonds via het verenigingsleven een bijdrage leveren aan een 100% ouderenvriendelijke sportomgeving in Nederland. Daarin is ook aandacht voor om kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen met dementie, te bereiken die mee kunnen doen aan activiteiten in en rondom de sportvereniging. Het Ouderenfonds wilt binnen de twee genoemde programma’s, de vereniging als plaats gebruiken waar ouderen om laagdrempelige wijze in beweging kunnen komen en elkaar kunnen ontmoeten.

Meer weten over dementie? Neem een kijkje op deze link: https://www.alzheimer-nederland.nl/factsheet-cijfers-en-feiten-over-dementie

Terug naar nieuws