Onderzoek effecten OldStars

Onderzoek naar effecten OldStars walking football

In 2017 start het Nationaal Ouderenfonds met onderzoek naar de gezondheidseffecten van OldStars bij deelnemers van walking football. Dit doet het Nationaal Ouderenfonds met 2 verschillende onderzoeken.

NIVEL

Sinds 1 maart 2017 voert het NIVEL in opdracht van programmaevaluatie van ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ uit. Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg en is gevestigd in Utrecht. Dr. Renate Verkaik (senior-onderzoeker NIVEL en projectleider) en drs. Suzanne van Hees (junior-onderzoeker NIVEL) zijn hiervoor de contactpersonen. Om te onderzoeken of de programmadoelstellingen van ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ gehaald worden, vragen we of deelnemers die meedoen eenmalig een korte vragenlijst in willen vullen. Met deze vragenlijst willen we meer weten over de deelnemers die hebben meegedaan aan een project en hoe hun leven eruit ziet. De antwoorden worden anoniem verwerkt door de onderzoekers van het NIVEL. Bij vragen hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Werk-/projectgroep walking football Groningen

De werk-/projectgroep houdt zich bezig met het in kaart brengen van de effecten van OldStars walking football op de gezondheid in de breedste zin van het woord. Hieronder vallen fysieke, mentale en sociaal maatschappelijke effecten. Op deze manier wordt inzichtelijk hoe walking football het leven van veel oudere mensen positief kan beïnvloeden. Walking football moet het voorbeeld worden voor ouderen mensen om meer te gaan bewegen en sociale contacten aan te gaan. Een actieve leefstijl met walking football heeft positieve effecten op conditie, kracht, coördinatie en daardoor worden en blijven deelnemers gezonder. Er is minder kans op hart- en vaatziekten en andere chronische ziekten, minder kans op vallen, minder kans op sarcopenie en ook zal de sociale context van deelnemers verbeteren waardoor er o.a. minder kans op eenzaamheid is. Bij het in kaart brengen van fysieke en mentale aspecten wordt zo min mogelijk geprobeerd de deelnemers te medicaliseren. Walking football is een activiteit waarvoor deelnemers zelf kiezen en ze zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen.