Achtergrondinformatie en Beleid OldStars Sport 2019-2021

Sporten in teamverband is populair in Nederland. Wekelijks beleven miljoenen mensen vol passie de wedstrijden van hun favoriete club. Samen sporten verbroedert onbekenden, verbindt families, overstijgt generaties en passioneert jong en oud. Ongeacht geloofsovertuiging, afkomst of status. Sport is voor velen de belangrijkste bijzaak in het leven. Wij zetten ons er voor in dat (team)sport ook voor ouderen mogelijk is en blijft.

Veel ouderen willen wel sporten bij de sportvereniging, maar kunnen niet (meer), bijvoorbeeld omdat er onvoldoende passend aanbod is. Daarom introduceerde het Nationaal Ouderenfonds in samenwerking met Vriendenloterij en Eredivisie in 2013 walking football in Nederland onder de naam OldStars. Ouderen zijn zich steeds beter bewust van het belang om vitaal oud te worden. Ze willen graag mee blijven doen bij een favoriete sportvereniging en gezond zijn en blijven. Daarnaast zien we de ontwikkeling bij ouderen dat er steeds meer ouderen sport en bewegen plaatsen in een gezondheidsperspectief dat verder gaat dan alleen het bewegen. Het sociale gezondheidsmotief overtreft het beweegaspect. Dit sluit aan bij de trend van positieve gezondheid waarin gezondheid in een breder perspectief wordt geplaatst dan alleen de mate van bewegen. In het OldStars-concept is dit de combinatie tussen sociaal actief zijn, laagdrempelig bewegen, zelfredzaamheid en ontmoeten, ook de kernwaarden van OldStars genoemd.

Het Nationaal Ouderenfonds neemt in 2019 de volgende stap in de ontwikkeling van de ouderenvriendelijke sportomgeving en lanceert na OldStars walking football een aantal nieuwe aangepaste spelvormen voor 55-plussers. Het gaat om OldStars walking hockey, OldStars tennis, OldStars walking handball, OldStars walking korfball, OldStars walking rugby, OldStars tafeltennis en OldStars walking basketball. Dit wordt gedaan onder de noemer van OldStars Sport. Daarnaast is Ouderenfonds in 2019 gestart met het programma “De Derde Helft”.

De deelnemers aan Oldstars voelen zich fitter, blijkt uit ons onderzoek, maar voelen zich bovenal weer bij ‘hun club’ horen. De OldStars worden vrienden en genieten net zo van de ‘derde helft’ als het spel zelf. Sport wordt hierbij ingezet als middel om ouderen samen te laten komen, mee te laten doen en betekenisvol te laten zijn binnen de context en infrastructuur van de vereniging.

Onze droom: OldStars Sport bij elke vereniging

Het Ouderenfonds werkt nauw samen met de sportbonden om de OldStars formule landelijk uit te rollen bij verenigingen.Deelname aan OldStars moet mogelijk zijn bij de club ‘om de hoek’ en binnen enkele jaren net zo gewoon zijn als reguliere sporten bij sportverenigingen. De ambitie is dat eind 2021 minimaal 160-180 verenigingen OldStars Sport aanbieden.

Wil je OldStars ook bij jouw eigen sportvereniging uitvoeren? Meld jouw club dan snel aan via onderstaande link en download de hulpmiddelen! 

Missie OldStars Sport

Het Ouderenfonds is ervan overtuigd dat iedere oudere meetelt en zet zich iedere dag in voor ouderen die eenzaam, kwetsbaar of verminderd zelfredzaam zijn of het risico daartoe lopen.  Aansluiting bij een vereniging, bewegen, sporten en meedoen in teamverband, kunnen ervoor zorgen dat ouderen (weer) meedoen met de samenleving. Wij willen dat sporten bereikbaar blijft en weer vanzelfsprekend en bereikbaar wordt voor ouderen die dachten het niet meer te kunnen of niet meer te willen.  Sporten voor ouderen moet mogelijk zijn bij de sportvereniging op de hoek en we richten ons aangepaste vorm en er voldoende aandacht is voor ontmoetingen en het sociale contact.

Visie OldStars

Met OldStars ontwikkelt het Nationaal Ouderenfonds de ouderenvriendelijke sportomgeving in Nederland door te starten bij de verenigingen. Wij lanceren na OldStars walking football meer nieuwe aangepaste spelvormen voor 55-plussers. Ouderen kunnen nu ook kiezen voor OldStars walking hockey, OldStars tennis, OldStars tafeltennis, OldStars walking handball,  OldStars walking rugby en OldStars walking basketball.

Het uitgangspunt van OldStars is de positieve bijdrage van het verenigingsleven aan de levenskwaliteit van ouderen. De spelvarianten geven senioren de mogelijkheid om op hun eigen niveau mee te blijven doen in en rondom de sportvereniging. Op deze manier ervaren zij de voordelen van een leven lang sport, een belangrijke doelstelling van het Nationaal Ouderenfonds en partners Menzis, Van Boxtel en het Ministerie van VWS.

Als basis voor de aangepaste spelvormen van OldStars is gekozen voor het Athletic Skills Model (ASM). Vanuit de ASM visie worden gericht spel- en beweegvormen gebruikt om fitter, gezonder en beter in beweging te worden waarbij sociale activatie, cognitieve uitdaging en plezier gecombineerd worden. Beweegstrateegcen grondlegger van het ASM, René Wormhoudt, zal op basis van dit model de OldStars begeleiders en instructeurs opleiden voor de uitvoering van de diverse aangepaste spelvormen.

De spelvormen zijn bewezen formules in onder meer Groot-Brittannië, waar walking football en walking hockey al jarenlang worden omarmd. Met de uitbreiding van het OldStars aanbod maakt het Ouderenfonds met onder andere partners Menzis, Van Boxtel en diverse sportbonden de volgende stap in de landelijke ontwikkeling van de 100% ouderenvriendelijke sportomgeving, die start bij de verenigingen. Daarnaast wil het Ouderenfonds door het voor ouderen mogelijk te maken om gezond, fit en sociaal te blijven in en rondom de sportvereniging voorkomen dat zij zich eenzaam gaan voelen, zoals ruim 1 miljoen andere ouderen in Nederland. We werken daarom samen met diverse sportbonden.

De visie OldStars van OldStars Sport is uitgeschreven in het gedachtegoed.

OldStars Sport: oudere staat centraal en de definitie van OldStars Sport

Het Nationaal Ouderenfonds vindt dat het júist moet gaan om wat ouderen zelf willen en dat zij de mogelijkheid moeten krijgen om zélf hun sport te organiseren of mede organisator te zijn van de sport. Onze aanpak sluit aan bij de ontwikkeling van het positieve gezondheid concept. Vanuit dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Gezondheid is niet langer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar ook van de burger zelf. Sport kan voor alle ouderen toegankelijk worden gemaakt door:

 • Een diversiteit aan sporten mogelijk te maken middels OldStars Sport
 • De oudere organisator van zijn of haar sportactiviteiten te maken en of mede organisator te maken
 • Aangepaste spelregels en een aangepaste wedstrijdvorm te bieden
 • Sociale activiteiten te organiseren binnen sportverenigingen voor de doelgroep 60 jaar en ouder
 • Binnen een vereniging een aanspreekpunt voor ouderen en hun sport en beweegactiviteiten bij voorkeur via een ouderencommissie
 • Ouderen te blijven betrekken bij een vereniging, ook als zij niet meer kunnen meer sporten.

We bereiken met het OldStars Sport programma 55 plussers. Naast bewegen wordt de nadruk gelegd op aansluiting binnen de vereniging als vrijwilliger binnen de organisatie en deelname binnen een team. Met de OldStars Sport geven wij ouderen de kans om laagdrempelig te bewegen, zelf actief betrokken te zijn bij de organisatie van hun sport en van betekenis kunnen zijn binnen een vereniging. Om sporten voor en door ouderen te stimuleren ontwikkeld het Ouderenfonds een overkoepelend product met starterspakket dat gebruikt kan worden door alle verenigingen binnen de (team)sport, waar sport, bewegen, meedoen en zelfredzaamheid voor ouderen centraal staan.

Rol van het Ouderenfonds en aanpak

Het Nationaal Ouderenfonds heeft OldStars Sport in 2019  in de markt gezet en is programma eigenaar. Het Ouderenfonds is initiatiefnemer, netwerker, verbinder, aanjager, opleider, kwaliteitsbewaker en expert op het gebied van Oldstars Sport. Het Ouderenfonds zet haar expertise in om te zorgen dat sportverenigingen en sportbonden de aangepaste beweegvorm opnemen in hun aanbod. In de implementatieperiode zal het Ouderenfonds zeer intensief samenwerken met de sportbonden, verenigingen en gemeenten. Als de beweegvorm duurzaam is ondergebracht bij de aangesloten verenigingen is het de bedoeling dat ouderen in samenwerking met de vereniging, buurtsportcoaches/ welzijnscoahes en de gemeente de uitvoering zelf voor hun rekening nemen. Hiervoor wordt het starterspakket ingezet om dit te bewerkstelligen. Het Ouderenfonds blijft beschikbaar als sparringpartner wanneer dat wenselijk is maar zal meer en meer de rol als strategisch partner gaan vervullen.

 • We ontwikkelen een sportnetwerk waarin de oudere centraal staat. We helpen ouderen, verenigingen , sportbonden én andere stakeholders zoals gemeenten bij het ontwikkelen van het aangepaste sportaanbod op landelijk en lokaal niveau.
 • We helpen onze stakeholders op weg met de levering van een OldStars startkerskit en begeleiden wij hen bij het opstartproces.
 • We zorgen dat ouderen zich kunnen aansluiten bij een sportvereniging met een passend aanbod. En we maken een helder online overzicht van het sportaanbod in Nederland in de OldStars Sport.nl webportal.
 • We vinden dat alle ouderen moeten kunnen sporten op een manier die zij zelf willen. We helpen ouderen bij het wegnemen van redenen om niet te kunnen bewegen. En we hebben extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen met dementie.
 • We zorgen voor een uitrol van de sport in de regio, de werving van ouderen, verzorgen inzet van communicatie materialen, organiseren toernooien/ ontmoetingen en jagen de bekendheid verder aan met onder meer sportcoryfeeën.
 • We verzorgen opleidingen zodat coaches en trainers weten hoe zij ouderen verantwoord kunnen laten sporten en bewegen.
 • We maken de verbinding tussen de georganiseerde sport en welzijn en eerstelijnszorg om het aantal ouderen te vergroten en aansluiting te laten vinden bij de vereniging.
 • We bieden cursussen aan om ouderen te laten kennis maken met verantwoord bewegen op latere leeftijd.
 • We maken het mogelijk dat ouderen op latere leeftijd vrijwilligerswerk kunnen uitvoeren in de omgeving van de vereniging

 

Projectdoelen en ambities 2019-2021

Met de OldStars Sport wil het Ouderenfonds in de periode van 2019- 2021 in totaal 160-180 nieuwe initiatieven ontplooien die een bijdrage leveren aan een oudervriendelijke sportomgeving in Nederland in het verenigingsleven. In 2018 is een start gemaakt met ontwikkelen van het product de starterspakket door het Ouderenfonds. Wij focussen ons in deze periode op teamsporten binnen een vereniging, zodat de ontmoeting tussen ouderen gestimuleerd wordt. Voor deze verschillende initiatieven worden per tak van sport aangepaste spelregels ontwikkeld, is er aandacht voor de combinatie spelvorm/ beweegvorm in het aanbod en biedt het programma een sociaal activeringsgedeelte. Ook wordt een portal gerealiseerd waar de verschillende verenigingen hun “ouderen” aanbod op kunnen publiceren.

 

Oldstars nieuws

Meer nieuws

OldStars gebruikt cookies om je bezoek aan onze website persoonlijker te maken. Er worden ook cookies door derden aangemaakt voor technische, analytische en marketingdoeleinden. Meer informatie hierover is terug te vinden in onze privacyverklaring.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken. Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. Als je marketingcookies accepteert delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Geef hieronder aan welke categorie cookies we mogen plaatsen.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.