Gedachtegoed OldStars Sport

Gedachtegoed

Waarom gedachtegoed?

In het gedachtegoed beschrijft het Nationaal Ouderenfonds de belangrijkste uitgangspunten van OldStars . Mochten regionale verschillen en/of individuele behoeften vragen om een andere invulling van het project, kan de lokale aanbieder altijd besluiten af te wijken van de richtlijnen. Wij gaan een correcte naleving van de richtlijnen niet controleren. We willen enkel aandacht vragen voor de belangrijkste kernwaarden/ doelen van het project en hoe deze volgens het Ouderenfonds het best nagestreefd kunnen worden. De richtlijnen moeten ervoor zorgen dat OldStars Sport nog steeds dát doet waarvoor het ooit bedoeld is: laagdrempelig bewegen stimuleren onder 55-plussers waarin sociale aspecten als ontmoeten, zelfredzaamheid en meedoen via sport en in de omgeving van sport worden gestimuleerd en tot uiting komen.  Om tot de juiste richtlijnen te komen, wordt het Ouderenfonds gevoed door inzichten van de deelnemers.

Visie OldStars

Met OldStars ontwikkelt het Nationaal Ouderenfonds de ouderenvr iendelijke sportomgeving in Nederland door te starten bij de verenigingen. Wij lanceren na OldStars walking football meer nieuwe aangepaste spelvormen voor 55-plussers. Ouderen kunnen nu ook kiezen voor OldStars walking hockey, OldStars tennis, OldStars tafeltennis, OldStars walking handball,  OldStars walking rugby, OldStars running, OldStars volleyball en OldStars walking basketball.

Het uitgangspunt van OldStars is de positieve bijdrage van het verenigingsleven aan de levenskwaliteit van ouderen. De spelvarianten geven senioren de mogelijkheid om op hun eigen niveau mee te blijven doen in en rondom de sportvereniging. Op deze manier ervaren zij de voordelen van een leven lang sport, een belangrijke doelstelling van het Nationaal Ouderenfonds en partners Menzis en het Ministerie van VWS. Het doel is om via de sportvereniging en/ fo omgeving ouderen (verantwoord) te laten bewegen, te laten ontmoeten, mee te laten doen en stumuleren dat ze regie houden over hun eigen leven.

Als onderdeel van het OldStars aanbod is gekozen voor het Athletic Skills Model (ASM). Vanuit de ASM visie worden gericht spel- en beweegvormen gebruikt om fitter, gezonder en beter in beweging te worden waarbij sociale activatie, cognitieve uitdaging en plezier gecombineerd worden. Beweegstrateeg en grondlegger van het ASM, René Wormhoudt en zijn team docenten, zal op basis van dit model de OldStars begeleiders en trainers opleiden voor de uitvoering van de diverse aangepaste spelvormen. Met de inzet van ASM dragen we er via OldStars een bijdrage wordt geleverd aan diverse maatschappelijke vraagstukken.

De spelvormen zijn bewezen formules in onder meer Groot-Brittannië, waar Walking football en Walking hockey al jarenlang worden omarmd. Met de uitbreiding van het OldStars aanbod maakt het Ouderenfonds met onder andere partners Menzis, ministerie van VWS en diverse sportbonden de volgende stap in de landelijke ontwikkeling van de 100% ouderenvriendelijke sportomgeving, die start bij de verenigingen. Daarnaast wil het Ouderenfonds door het voor ouderen mogelijk te maken om gezond, fit en sociaal te blijven in en rondom de sportvereniging voorkomen dat zij zich eenzaam gaan voelen, zoals ruim 1 miljoen andere ouderen in Nederland. We werken daarom samen met diverse sportbonden.

Onze kernwaarden

OldStars zet sport in als middel om ouderen op een laagdrempelige manier te laten bewegen, samen te laten komen, mee te laten doen en betekenisvol te laten zijn binnen de vereniging of de wijk. OldStars is proactief, ambitieus, verbindend, innovatief en creatief. Met OldStars kunnen alle ouderen laagdrempelig bewegen, meedoen, ontmoeten en eigen regie behouden door actief te zijn als begeleider, instructeur, spelbegeleider en/of vrijwilliger. OldStars is er voor actieve ouderen die zelf willen en kunnen bewegen in sport, bij de sportvereniging en in de maatschappij.

Deze kernwaarden zie je terug in de drie pijlers van OldStars:

  • fysiek fit
  • sociaal fit
  • strategische fit

Pijler 1: Fysiek fit

OldStars stimuleert gezondheid en fitheid.  We beperken gezondheidsrisico’s en stimuleren gezondheidswinst. Onze doelgroep is divers, ook in fitheid en gezondheid.  Het trainingsaanbod is zo ingericht dat iedereen mee kan doen op zijn of haar niveau. Om gezondheidsrisico’s te beperken en de spelvorm zo toegankelijk mogelijk te maken, worden aangepaste spelregels gehanteerd: rennen en fysiek contact zijn bijvoorbeeld niet of beperkt toegestaan. Met deze basisregels kan dat iedereen, ongeacht fitheid, meespelen. Bewegen is gezond, als je op de juiste manier beweegt en er aandacht is voor diverse beweegvormen en voor de sociale context. Een goede warming-up, cooling down en het juiste trainingsaanbod op een veelzijdige manier zijn daarom onmisbaar om gezondheidswinst te realiseren. Daarnaast vinden wij aandacht voor veiligheid en preventie essentieel en voldoet elke organiserende partij aan de actuele EHBO eisen.

De spelregels

Om de spelvormen goed uit te voeren zijn herkenbare nodig. De spelregels van OldStars omvatten de meest voorkomende spelsituaties en dragen bij aan laagdrempelig bewegen. De spelregels staan vast en worden vastgesteld door het Ouderenfonds in samenwerking met de sportbond. OldStars heeft geen officiële scheidsrechters. Omdat winnen niet centraal staat kunnen spelers en teams namelijk prima zonder officiële scheidsrechter. Soms is er wel iemand nodig die een knoop door kan hakken en de spelregels bewaken. Een spelbegeleider is in dat geval een goede oplossing.

Pijler 2: Sociaal fit

OldStars wil ouderen naast fysiek ook sociaal in beweging krijgen. Dat doen we op drie manieren: we zorgen voor een eerste contactmoment, adviseren over de  sociale invulling en stimuleren dat alle deelnemers zelf een bijdrage kunnen leveren in de organisatie en/of uitvoering van OldStars. Het eerste contactmoment bestaat uit een laagdrempelige kennismaking met een nieuwe spel- of beweegvorm  (bij een de sportvereniging, op een vast speelmoment met goede begeleiding, medisch verantwoord en mogelijkheid om sociaal mee te doen via vrijwilligers). Daarnaast stimuleren we dat er lokaal wordt samengewerkt en/of het initiatief start meteen brede samenwerking met  welzijns- en zorginstellingen of fysiotherapeuten. Na het eerste contactmoment adviseren over de sociale invulling. Bij OldStars zijn de ‘koffie en het broodje’ voor veel (55-plussers) net zo belangrijk als het sporten zelf. We stimuleren dat initiatiefnemers vrijwilligersactiviteiten voor de doelgroepe aanbieden binnen de vereniging en de lokale situatie. Wij vinden het belangrijk dat ouderen zeggenschap hebben binnen een vereniging en juichen het vormen van een actieve ouderenraad en of ouderencommissie toe.

Focus op ontmoeting

OldStars stimuleert het organiseren van een OldStars-meeting: een lokaal of landelijk toernooi waarbij meedoen belangrijk is dan winnen. Voor deelnemers die elkaar willen ontmoeten is het organiseren van een uitwisseling ook een prima alternatief. Deze uitwisseling kan op een zelfgekozen tijdstip en locatie plaats vinden. Om deze ontmoetingen mogelijk te maken bieden wij het platform oldstars.nl. Wij faciliteren geen wedstrijden of competities (waarbij vaak fanatisme komt kijken), omdat bij OldStars het winnen niet centraal staat. Het is juist belangrijk dat toernooien toegankelijk zijn voor iedereen! In veel gevallen noemen we het daarom een festival of een meeting.

Pijler 3: De strategische fit

OldStars is een landelijk programma van het Nationaal Ouderenfonds. We hebben een eigen online platform OldStars.nl en een landelijke community die lokaal verankerd is. Een vereniging kan op meerdere manieren (met verschillende organisatiemodellen) een OldStars-team starten. Dit kan door de doelgroep zelf, door en/of in samenwerking met een professional, met een welzijnsorganisatie en/of via een fysiotherapeut. Deze modellen verspreiden we via OldStars.nl en in diverse regionale samenwerkingsverbanden. Ouderen zijn zelf initiator en mede-initiator van OldStars, mede door de inzet van een ouderenraad en of ouderencommissie.

Kennis is kwaliteit

In de opleidingsvisie van OldStars erkennen we spelbegeleiders, begeleiders en itrainers. Een (spel)begeleider kent de spelregels van de specifieke spelvorm en heeft de kans om de cursus over de spelvorm te volgen. Begeleiders geven training aan de deelnemers binnen een spelvorm. Zij hebben de cursus over de spelvorm gevolgd. Een trainer heeft de trainerscursus gevolgd over de beweegvorm volgens het Athletic Skills Model (van René Wormhoudt). Voor een goede kwaliteit (van de beweegvorm én de spelvorm) biedt OldStars meerdere cursussen per jaar aan voor spelbegeleiders, begeleiders en instructeurs op verschillende locaties in Nederland.

Lokaal samenwerken

We stimuleren de samenwerking tussen sportvereniging, welzijnsorganisatie en of andere partijen zoals het bedrijfsleven en/of eerstelijnszorg. Hiermee dragen we bij aan een betere lokale samenwerking. We ondersteunen en stimuleren dat sporten onderling gaan samenwerken om ouderen te binden. Daarnaast stimuleren we voor alle OldStars een lidmaatschap via de vereniging dat aansluit bij de wensen en behoeften van ouderen. Dit is ook onderdeel van de samenwerking met sportbonden.

Events en organiseren

We ondersteunen en adviseren – indien mogelijk – de organisatie van toernooien op het gebied van communicatie, draaiboeken en ondersteuning in de uitvoering en het bewaken van de bovenstaande richtlijnen: fit blijven en sociaal fit zijn. We hebben een landelijke toernooikalender (oldstars.nl) waarop alle toernooien zichtbaar zijn en de spelleiders die interesse hebben om toernooien te begeleiden.

Op de toernooikalender staat op welke wijze het toernooi invulling geeft aan de pijlers: fysiek en sociaal fit zijn en blijven.

Organisatie in beweging

De spelregels per spelvorm zijn in ontwikkeling. Twee keer per jaar is het mogelijk om mogelijke aanpassingen in te dienen bij de landelijke organisaties, dit gebeurt in samenspraak met een afvaardiging van de doelgroep.

Oldstars nieuws

Meer nieuws

OldStars gebruikt cookies om je bezoek aan onze website persoonlijker te maken. Er worden ook cookies door derden aangemaakt voor technische, analytische en marketingdoeleinden. Meer informatie hierover is terug te vinden in onze privacyverklaring.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken. Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. Als je marketingcookies accepteert delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Geef hieronder aan welke categorie cookies we mogen plaatsen.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.