fbpx

SALSA Trainersplatform

Wij versterken lokale initiatiefnemers

De drie pijlers van het Ouderenfonds zijn: actief ouder worden, een leeftijdsvriendelijke omgeving stimuleren en het bestrijden van eenzaamheid. Een goed voorbeeld hiervan is OldStars, waarin we teamsporten aanpassen, zodat senioren kunnen (blijven) deelnemen. Door onze ervaring met dit project weten we dat vooral lokale initiatiefnemers en verbinders hier een succes van maken. Het zijn namelijk vaak burgers, lokale welzijnsorganisaties of fysiotherapeuten die dit soort clubs of activiteiten oprichten en lokale deelnemers weten te mobiliseren. Wij willen initiatiefnemers op verschillende locaties online beter ondersteunen, zodat zij handvatten hebben om beweegactiviteiten groepsactiviteiten voor senioren op te zetten en te organiseren.

Ondersteuning met het SALSA platform

Lokale initiatiefnemers en verbinders weten het beste waar de behoefte ligt en wat er in de buurt speelt. Om lokaal beter te kunnen ondersteunen werkt het Ouderenfonds samen met zes Europese partners aan de ontwikkeling van SALSA.

Een van de projecten binnen dit onderzoek is de inventarisatie naar de haalbaarheid van een OldStars trainersplatform. Het ontwikkelen van een digitaal platform dat trainers in verschillende takken van sport zou moeten helpen bij het optimaliseren van trainingen. Het platform biedt inspiratie met normvideo’s volgens de Athletic Skills Model methode; het biedt de mogelijkheid tips & tricks te delen met andere trainers en contact te houden met OldStars. Bij de ontwikkeling van het platform hebben we al in diverse rondes trainers betrokken. Zij gaven al waardevolle input. In februari 2021 is het platform gereed om getest te worden in de praktijk. We onderzoeken graag of het aansluit bij de wensen, of het eenvoudig is te gebruiken en welke effecten het heeft op de kwaliteit van de trainingen – en zo de fitheid van OldStars.

Hier alvast een voorproefje van training (norm) video’s, met onze partner Athletic Skills Model:

Impressie OldStars trainingsvideo’s

Partners SALSA: LIFEtool, Netural, Mira, TerzStiftung, You.too, Roessingh Research and Development
AAL-programme, ZonMW
Betrokken partners OldStars Sport: Athletic Skills Model

Oldstars nieuws

Meer nieuws