fbpx

SALSA Trainersplatform

Wij versterken lokale initiatiefnemers

De drie pijlers van het Ouderenfonds zijn: actief ouder worden, een leeftijdsvriendelijke omgeving stimuleren en het bestrijden van eenzaamheid. Een goed voorbeeld hiervan is OldStars, waarin we teamsporten aanpassen, zodat senioren kunnen (blijven) deelnemen. Door onze ervaring met dit project weten we dat vooral lokale initiatiefnemers en verbinders hier een succes van maken. Het zijn namelijk vaak burgers, lokale welzijnsorganisaties of fysiotherapeuten die dit soort clubs of activiteiten oprichten en lokale deelnemers weten te mobiliseren. Wij willen initiatiefnemers op verschillende locaties online beter ondersteunen, zodat zij handvatten hebben om beweegactiviteiten groepsactiviteiten voor senioren op te zetten en te organiseren. Met het SALSA trainersplatform voor OldStars trainers- en begeleiders zetten wij een eerste stap!

Ondersteuning met het SALSA platform

Lokale initiatiefnemers en verbinders weten het beste waar de behoefte ligt en wat er in de buurt speelt. Om lokaal beter te kunnen ondersteunen werkt het Ouderenfonds samen met zes Europese partners aan de ontwikkeling van SALSA.

SALSA is een platform dat organisaties, zoals het Ouderenfonds, kunnen gebruiken om lokale initiatiefnemers te ondersteunen om leeftijdsvriendelijke sportgroeps activiteiten op te zetten en te organiseren voor senioren (55+). Via dit platform delen organisaties hun eigen specifieke kennis met groepsleiders en kunnen groepsleiders ook ervaringen met elkaar delen. Senioren kunnen zien of deze innovatieve leeftijdsvriendelijke sport- of groepsactiviteit bij hen in de buurt vinden is, van te voren zien wie er meedoet en vooraf vragen stellen aan de specifieke groepsleider die bij hun in de buurt voor de groep staat.

Het Nationaal Ouderenfonds zet in Nederland SALSA in voor het programma OldStars, om die lokale initiatiefnemers, trainers en begeleiders te ondersteunen. Welke oefeningen zijn geschikt voor senioren? Hoe houd je rekening met verschillende fitheid niveaus? Hoe houd je de training interessant, zodat senioren blijven komen? Het SALSA trainersplatform biedt informatie en faciliteiten om elkaar te inspireren.

Op dit moment werkt het Nationaal Ouderenfonds samen met haar partners hard aan het opzetten en de invulling van SALSA voor OldStars. De verwachting is dat er in 2021 een website online komt waar men inspiratie op kan doen voor OldStars trainingen, oefeningen etc. Wij laten het weten op het moment dat daar verdere ontwikkelingen in zijn gemaakt!

Alvast een voorproefje van trainingsvideo’s, met onze partner Athletic Skills Model:

Impressie OldStars trainingsvideo’s

Partners SALSA: LIFEtool, Netural, Mira, TerzStiftung, You.too, Roessingh Research and Development
AAL-programme, ZonMW
Betrokken partners OldStars Sport: Athletic Skills Model

Oldstars nieuws

Meer nieuws