Trainerscursus ASM- OldStars Sport

Achtergrond

Om trainers en begeleiders handvatten aan te reiken en zo ouderen op een verantwoorde wijze via OldStars Sport in beweging te brengen, wordt op initiatief van het Nationaal Ouderenfonds twee cursussen aangeboden. De opstartcursus, ook wel basiscursus genoemd, en als vervolg daarop eventueel de verdiepingscursus. Binnen de doelgroep OldStars Sport bestaat verantwoord bewegen uit drie bouwstenen. Die bouwstenen zijn: spelvormen, aanbieden van de juiste beweegvormen en de setting waarin dat gebeurt, ook wel sociale activering genoemd. Deze bouwstenen leveren tezamen een bijdrage aan het verbeteren gezondheidsvaardigheden van ouderen. Veel trainers en begeleiders hebben vragen over de opbouw van de training en de intensiteit van de aangeboden voetbalvormen. In de opstartcursus kunt u vragen stellen over de opbouw van de training en verschillende aangeboden oefenstof. Er wordt hierin gebruik gemaakt van het Athletic Skills model.

Welke bijdrage levert de trainerscursus/verdiepingscursus?

Na het volgen van de basiscursus is er de mogelijkheid om met een verdiepingscursus te worden opgeleid tot ASM-OldStars instructeur. Uit ons onderzoek blijkt dat veel trainers en begeleiders de wens hebben om in een training van OldStars Sport te kunnen differentiëren aan de hand van het ASM. Met behulp van deze verdiepingscursus ontwikkel je een beter inzicht in de doelgroep. Daarbij doe je kennis en vaardigheden op om beweeg- en spelvormen aan de OldStars-training toe te voegen. Je zult ermee bereiken dat iedereen met nog meer plezier meedoet aan de spelvormen en op zijn of haar eigen niveau kan participeren. De onderdelen worden tijdens deze dag besproken en gedemonstreerd. Via deze cursus word je opgeleid tot ASM-OldStars instructeur. Naast de contactmomenten van 12 uur is er ook 12 uur zelfstudie voor huiswerk en voorbereiding. Hiervoor wordt een werkboek met opdrachten uitgereikt.

Voorwaarden en docenten

Om deel te nemen aan de verdiepingscursus heb je een vooropleiding nodig. Het ASM-OldStars instructeurschap is ontwikkeld voor iedereen die in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid, diploma fysiotherapie en/of het diploma trainer/coach in een tak van sport dan wel bevoegd is in zijn of haar sport training te geven. De opleiding is complementair aan reeds aanwezige kennis en kunde van de kandidaat in sport en bewegen. Wij adviseren dat de deelnemer minimaal 2 jaar trainerservaring heeft (methodisch en didactisch). Daarnaast is het noodzakelijk dat de deelnemer geschoold is, of zich op korte termijn laat scholen door het doen van een EHBO / AED cursus.

Voor de opleiding ASM-OldStars staat het volgende docententeam klaar:

René Wormhoudt is een van de grondleggers van het Athletic Skills Model en van de innovatieve beweegaccommodaties als de Skills Garden en Playce sportvelden. Hij heeft 24 jaar ervaring met de jeugd en het eerste team van de AFC Ajax, Amsterdam. In de jeugdopleiding heeft hij daar van 2005 tot 2012 de visie van het ASM neergezet. Daarnaast heeft hij ervaringen opgedaan in diverse andere sporten waaronder basketbal, handbal, zwemmen en American Football. Hij is opgeleid als fysiotherapeut en is van 2003 tot juli 2012 conditie-, kracht- en hersteltrainer geweest van het eerste team van de AFC Ajax en sinds 2012 is hij conditie- en hersteltrainer van het Nederlands elftal (KNVB).

Prof. dr. Geert Savelsbergh is een van de grondleggers van het Athletic Skills Model. Hij is hoogleraar aan de afdeling Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam, en lector Talentontwikkeling, Hogeschool van Amsterdam. Hij houdt zich onder ander bezig met perceptueel-motorisch leren en het zoeken naar ‘key-indicators’ (zoals bijvoorbeeld kijkgedrag; spelinzicht) voor talent-identificatie en -ontwikkeling. Hiernaast heeft hij vele jaren gewerkt als jeugd voetbaltrainer en speciale affiniteit met diverse balsporten waaronder voetbal, tennis, cricket, hockey en golf.

Bart Logchies is voetbaltrainer en docent bij de KNVB voor TCI en hoofd docent bij Ajax Coahing Academy. Hij is de afgelopen jaren trainer geweest van diverse verenigingen in het hoogste amateurvoetbal waaronder AFC, Argon, Ajax, KBV en JOS Watergraafsmeer. Daarnaast heeft hij ervaringen met het begeleiden van diverse maatschappelijke projecten als Tijd voor Sport en is hij Worldcoach bij de KNVB.

Yordi Vermaat diende zes jaar binnen het Korps Mariniers. Hierna heeft hij de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO Amsterdam) met het predicaat cum laude en als honours student afgerond. De implementatie van de ASM Adaptaball stond centraal in zijn afstudeeronderzoek. Yordi heeft gewerkt als fysieke trainer van judoka’s binnen het RTC Noord West en bij VOC Amsterdam (handbal). Nu is hij fysieke trainer bij Kyokushin Karate en rolstoelhockey. Daarnaast opleidingsdocent binnen het CIOS Haarlem/Hoofddorp en werkzaam bij het Athletic Skills Model.

Christian Spekreijse heeft de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO Groningen) gedaan. Hij is werkzaam als trainer/coach op diverse vlakken waaronder schaatsen, fitness, volleybal en hockey. Christiaan heeft ruime ervaring met trainen van ouderen en heeft ASM projecten in het buitenland gedraaid.

Programma/ voorwaarden om deel te nemen en locaties verdiepingscursus

De actuele cursussen zijn te vinden op www.oldstars.nl/agenda. Opgeven voor een cursus kan middels het digitale aanmeldformulier van de betreffende cursusdag. De cursussen worden op verschillende plaatsen in Nederland georganiseerd in samenwerking met de KNLTB, KNKV, NHV, KNHB, NTTB en Rugby Nederland. Om deel te kunnen nemen aan een cursus dient de begeleider of trainer verbonden te zijn aan een club of vereniging die een samenwerking heeft met het Ouderenfonds via een door het Ouderenfonds goedgekeurd plan waarin deelname aan deze cursus onderdeel van is. Indien dit niet het geval is, zijn de kosten van de cursus voor rekening van de begeleider/ trainer. Daarnaast kan een begeleider/ trainer niet kosteloos meedoen aan beide cursussen. Voor meer informatie en/of vragen kun je contact zoeken met het OldStars projectteam, via info@oldstars.nl.

Oldstars nieuws

Meer nieuws