Nieuws
Positieve invloed op vitaliteit bij ouderen met diverse culturele achtergronden

Het Nationaal Ouderenfonds heeft het initiatief genomen om een enquête te verspreiden onder OldStars walking football deelnemers met een migrantenachtergrond. Het is bekend dat ouderen meer kans op gezondheidsproblemen en sociale isolatie hebben wanneer zij vanwege fysieke, sociale of andere redenen weinig lichamelijk actief zijn. Echter bleek deze problematiek sterker te spelen bij ouderen met een migrantenachtergrond. De afgelopen jaren is de OldStars-aanpak, in samenwerking met Fonds Nuts Ohra, verbreed en is er daarom een programma opgesteld specifiek voor migrantenouderen. Het programma ‘meer met migrantenouderen’ levert deelnemende senioren meer vitaliteit, een zinvolle dagbesteding, een nieuw sociaal netwerk en de mogelijkheid om zelf actief te zijn als vrijwilliger. Maar hoe ervaren de deelnemers het zelf? Wat brengt het deze ouderen? Wij delen graag de resultaten die het OldStars-programma opleveren voor deze deelnemers, waarbij wij ook meer inzicht kregen in de sociaal-demografische situatie van deze specifieke doelgroep.

Meer met migrantenouderen OldStars programma
Met trots deelt het Ouderenfonds dat de deelnemers aan het OldStars-programma de beweegvorm waarderen met een gemiddeld cijfer van 8,3. Verder leveren de antwoorden meer informatie op over de impact van OldStars op het sociale leven, de fitheid en het functioneren van de deelnemers met een migrantenachtergrond. Zo geeft bijna driekwart van de ouderen aan dat ze meer sociale contacten hebben door deelname aan OldStars. Meer dan zeventig procent van de doelgroep merkt dat de lichamelijke conditie door deelname verbetert.

Ontmoeten en samen bewegen op eerste OldStars-meeting in Amsterdam Zuid-Oost
Een mooi praktijkvoorbeeld voortkomend uit het programma is het evenement vandaag (3 mei 2019): de eerste OldStars walking football meeting (toernooi) in de geschiedenis van voetbalvereniging Zuidoost United te Amsterdam. Dit evenement wordt organiseert door de commissie walking football van voetbalvereniging Zuidoost United en mede mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid-Oost en het Nationaal Ouderenfonds.

Voor deze meeting hebben liefst 16 teams uit het hele land zich ingeschreven. Zij vertegenwoordigen een mix van culturen met afvaardigingen van clubs, regio’s en van diverse achtergronden. Gilbert Williams (initiatiefnemer, trainer-coach én lid van de commissie) vindt het fantastisch dat de ouderen op deze manier samenkomen. “We zijn zeer content met deze eerste editie. We trainen elke maandagmiddag en wekelijks doen er tussen de 20-30 buurtgenoten mee. We doen dan ook zelf met twee teams mee”, aldus Williams. De commissie wil OldStars walking football bekender maken en hoopt dat meerdere buurtgenoten een kijkje komen nemen. De volgende stap is natuurlijk aanmelden en eens vrijblijvend mee komen trainen!

Resultaten m.b.t. sociale contact en lichamelijke conditie van OldStars walking football deelnemers met een migrantenachtergrond. 

Adres en programma
Tijdens het toernooi is ruimte voor muziek, lekker eten en uiteraard veel OldStars walking football. Het welkomstwoord is gepland om 10.00 uur en de afsluiting is rond 16.30 uur. Adres: Amsterdam Zuidoost United, Karspeldreef 505, 1102 BX te Amsterdam.Over het Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds ontwikkelt met haar partners interventieprogramma’s ter voorkoming en als bestrijding van eenzaamheid en rolt deze landelijk uit. Hiermee zorgen deze organisaties er niet alleen voor dat ouderen in beweging komen, maar ook sociaal actief blijven. Met de uitbreiding van het aanbod van OldStars en de samenwerking met Menzis en Van Boxtel zetten de organisaties een nieuwe stap in de landelijke ontwikkeling van een honderd procent ouderenvriendelijke sportomgeving. Hierbij staan gezondheid, fitheid en socialisatie als bestrijdingsmiddelen tegen eenzaamheid onder de ruim één miljoen ouderen in Nederland centraal.

Overig nieuws
Toon meer nieuws