Primeur in sportkantine P.P.S.C. uit Schiedam: De Derde Helft

Woensdagmiddag 9 oktober start de Derde helft bij voetbalvereniging P.P.S.C. in Schiedam. De Schiedamse sportvereniging is de eerste club in de regio die het programma lanceert. De Derde Helft is een project van het Nationaal Ouderenfonds waarin de sportkantine een vernieuwde functie krijgt namelijk die van een centrale plek waar 55-plussers elkaar kunnen ontmoeten voor activiteiten, een kopje koffie en een goed gesprek. Vanaf 13:30 uur kan het publiek in Schiedam kennismaken met verschillende activiteiten voor 55 plussers zoals walking football, een potje biljart, jeu de boules, sjoelen maar ook tafeltennis. Het initiatief wordt in de gemeente Schiedam goed ontvangen en ook de Schiedamse wethouder Patricia van Aaken is ambassadeur van het project.

Het Nationaal Ouderenfonds ontwikkelt met haar partners interventieprogramma’s ter voorkoming en als bestrijding van eenzaamheid en rolt deze landelijk uit. Hiermee zorgt het fonds er niet alleen voor dat ouderen in beweging komen, maar ook dat zij sociaal actief blijven. Het doel van de Derde Helft is om 55-plussers de komende twee jaar helpen actief te blijven en hen de mogelijkheid te bieden zich als
vrijwilliger of deelnemer aan te sluiten bij de Derde Helft. Het programma wordt aangeboden bij sportverenigingen waardoor de kantine een plek wordt waar ouderen uit de buurt elkaar kunnen blijven ontmoeten.

Voor wie is De Derde Helft?

Tijdens De Derde Helft organiseren ouderen en clubs dus activiteiten in de sportkantine, waaraan zowel leden als niet-leden deel kunnen nemen. Op deze manier vergroot de club de maatschappelijke waarde en ervaren ouderen saamhorigheid binnen een sportvereniging, zonder per se een sport uit te oefenen. Op deze manier hebben zowel de vereniging als de ouderen profijt van de Derde Helft.

De 100% ouderenvriendelijke sportomgeving

Het Ouderenfonds startte ruim 5 jaar geleden met het stimuleren van de 100% ouderenvriendelijke sportomgeving middels het programma OldStars walking football, een aangepaste spelvorm voor 55-plussers waarbij niet gerend mag worden. Inmiddels biedt OIdStars meerdere aangepaste sporten aan voor ouderen en sluit de Derde Helft hier naadloos op aan.

Terug naar nieuws