Spelersraad walking football maakt volgende stap naar volwassenheid

Afgelopen woensdag is de landelijke spelersraad walking football weer bijeen geweest in Zeist. Onder leiding van de KNVB en in samenwerking met de Eredivisie en het Ouderenfonds kwamen in totaal 14 OldStars bij elkaar. Belangrijkste agendapunt was de positie van de spelersraad binnen de KNVB, in aansluiting op het feit dat de KNVB sinds april dit jaar aanspreekpunt is voor OldStars walking football met haar netwerk van verenigingsadviseurs. De KNVB heeft deze rol overgenomen van het Nationaal Ouderenfonds.

De landelijke spelersraad is een initiatief van het Ouderenfonds geweest in 2017 om de doelgroep de mogelijkheid te geven om landelijke organen te adviseren in de ontwikkeling van het beleid van OldStars walking football (zie ook: https://oldstars.nl/landelijke-spelersraad/)

De Spelersraad bestaat uit een afvaardiging van OldStars uit diverse regio’s. Vanaf 2017 is de groep nu 6 keer bij elkaar geweest. In de eerste fasen is vooral input opgehaald, het gedachtegoed en de samenstelling bepaalt. De organisaties zijn nu bezig om hun rol te formaliseren binnen de KNVB en om met diverse werkgroepen bepaalde thema’s uit te werken. Zoals bijvoorbeeld de spelbegeleiders, het vergroten van deelname van vrouwen binnen walking football en ook de opzet van toernooivormen. Als organisatievorm wordt als voorbeeld gekeken naar de KNVB jeugdraad.

Een van de deelnemers van het eerste uur, maar nu ook bezig met ontwerpen van het formele onderdeel met de KNVB, is Huib Rouwenhorst. “We werken gezamenlijk aan de verdere inrichting van een orgaan dat de KNVB goed kan adviseren op het toekomstig beleid van OldStars walking football en ook het gedachtegoed kan bewaken. De komende maanden is het doel om dat te formaliseren met de bond. Met andere woorden: waar liggen onze verantwoordelijkheden, tot hoe ver gaat onze inspraak, maar ook de rol die we kunnen vervullen richting onze achterban en op welke wijze. De KNVB is dan de eerste bond in Nederland die een orgaan heeft waarin ouderen vertegenwoordigt zijn en als klankbord kunnen fungeren in de organisatie.

De belangrijkste punten die afgesproken zijn:

  • In klein comité worden de rollen van de Spelersraad en de samenwerking met de KNVB uitgeschreven;
  • Een evenwichtige samenstelling uit diverse geledingen als trainers, spelbegeleiders uit het walking football.
  • Uitwerking en advisering op diverse thema’s door leden.

De wens is om de naam Spelersraad te vervangen door walking football raad Nederland om meerdere doelgroepen aan de raad te kunnen verbinden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jorrit Smit, jorrit.smit@knvb.nl

Terug naar nieuws