fbpx

Tafeltennis versus OldStars tafeltennis. Wat zijn de verschillen?

“Tafeltennis is toch al toegankelijk voor ouderen, hoe wordt het dan bij OldStars tafeltennis aangepast?” Een gedachte die wellicht bij meerdere mensen door het hoofd gaat. En wij leggen met plezier uit wat de verschillen zijn. De sport tafeltennis en OldStars tafeltennis is namelijk niet ‘één pot nat’. Het reguliere tafeltennisaanbod bij verenigingen voor de oudere sporter onderscheidt zich van Fifty+ViTT en Oldstars tafeltennis op een aantal aspecten: doelgroep, doel en mate waarin bewust of onbewust gewerkt wordt aan vitaliteit.

Aanbod tafeltennis voor ouderen
De Tafeltennisbond heeft een uitgebreid aanbod voor sporters op leeftijd:
– Regulier aanbod bij de verenigingen.
– Fifty ViTT
– OldStars tafeltennis
– Clinics Bettine Vriesekoop

Doelgroepen
Er zijn eigenlijk drie doelgroepen die wij kunnen onderscheiden:
– De oudere tafeltennisser die enkel wil tafeltennissen (en dat in veel gevallen al heel lang doet).
– De oudere tafeltennisser die naast het tafeltennissen behoefte heeft een enige mate van extra bewegingsaanbod in het kader van vitaliteit (Fifty+ViTT).
– De oudere die tafeltennissen leuk vindt en lekker wil bewegen zonder dat winnen voorop staat en de behoefte heeft zich naast het tafeltennissen ook zijn/haar bewegingsvaardigheden op een veelzijdige wijze te verbeteren (Oldstars) en zijn/haar sociale netwerk uit te breiden.

Het doel per doelgroep
– De oudere tafeltennisser die alleen tafeltennis speelt (zoals de specifieke sport het vraagt).
– De oudere tafeltennisser die tafeltennist om te bewegen.
– De “OldStars oudere” doet mee aan een breder beweegaanbod complementair aan het spelen van tafeltennis waarbij naast bewegen ook het ontmoeten en ontwikkelen van sociale contacten veel aandacht krijgen.

Vitaliteit
– Aspecten uit tafeltennis zoals oog/hand-coördinatie en balans zijn bij de oudere tafeltennisser onbewust aanwezig. Er wordt hier niet specifiek op getraind.
– Bij Fifty+ViTT komt dit aan de orde tijdens enkele oefenvormen in o.a. de warming-up.
– OldStars Tafeltennis onderscheidt zich op een aantal vlakken van Fifty+ViTT. De trainingen zijn gebaseerd op het Athletic Skills Model (ASM). Het model stimuleert zowel de fysieke, mentale, sociale als cognitieve vaardigheden van de Oldstars tafeltennissers. ASM verbetert de vaardigheid van bewegen op een veelzijdige wijze waardoor met name de kwaliteit van het aanpassingsvermogen en de balans wordt ontwikkeld. ASM bevat vaardigheden afkomstig uit allerlei verschillende sporten, spelvormen of activiteiten. Tafeltennis is dus niet het doel maar een middel om op latere leeftijd fitter en gezonder te worden (bv. sterker, meer in balans met een beter uithoudingsvermogen) maar tegelijkertijd is er veel aandacht is voor de aansturing, alle coördinatieve vermogens.

Fifty+Vitt versus Oldstars tafeltennis
Fifty+ViTT en Oldstars tafeltennis verschillen ook van elkaar in de manier waarop het is georganiseerd. Fifty+ViTT is een programma wat verenigingen zelfstandig uitvoeren.

Verenigingen die het OldStars tafeltennisprogramma willen aanbieden gaan een samenwerking aan met de NTTB en het Ouderenfonds. Met OldStars tafeltennis  wordt de omgeving van de tafeltennisvereniging ingezet als middel om ouderen op een laagdrempelige manier te laten bewegen, samen te laten komen, mee te laten doen en betekenisvol te laten zijn binnen de  vereniging. Het sluit aan bij de kernwaarden van OldStars: laagdrempelig bewegen, ontmoeten, meedoen en zelfredzaam zijn.

Een vereniging die OldStars tafeltennis aanbiedt voor de doelgroep 55+:

– Heeft een actieve ouderencommissie die aanspreekpunt is voor ouderen binnen de tennisvereniging;
– Heeft structureel sociale activiteiten voor ouderen, georganiseerd in het clubhuis en of de kantine van de tafeltennisvereniging via een activiteitenprogramma;
– Werkt lokaal samen met andere organisaties;
– Heeft een OldStars begeleider en of instructeur, die is opgeleid volgens de visie van OldStars.

De mate waarin tafeltennis of vitaliteit en bewegen de boventoon voeren zijn in de diagrammen hieronder indicatief schematisch weergegeven:

Terug naar nieuws