Tennislegende Tom Okker viert kerst met ‘De Derde Helft-genoten’

Kerst en familie. Het zijn twee termen die vaak in één zin worden gebruikt in de maand december. Mensen zoeken hun familieleden op, om samen te dineren. Om samen aan de maaltijd terug te kijken op het afgelopen jaar. Om samen een gezellige dag te hebben. Commerciële partijen spelen hierop in, door dit ‘familie-’ en ‘samen-’gevoel terug te laten komen in de reclames. Hierdoor wordt een beeld geschapen dat iedereen een gezellige kerst kan hebben. Zolang er maar voldoende inkopen worden gedaan en er voldoende eten op tafel staat.

De werkelijkheid 
De werkelijkheid is anders. Voornamelijk voor ouderen. Ouderen hebben vaak in de eerste- en tweede helft van hun leven een kerst die heel erg lijkt op de kerst die wordt getoond in de reclames. Grote families, vrolijke mensen en veel eten op tafel. In de Derde Helft van hun leven begint dit beeld af te brokkelen. Familieleden en partners zijn soms weggevallen, kinderen hebben andere prioriteiten. Vaak wordt dan al snel de term ‘eenzaamheid’ geroepen. Eenzaamheid is volgens de wetenschappelijke literatuur ‘het gevoel alleen te zijn’. Dit gevoel kan ontstaan door een gebrek aan ‘sociale contacten’, of/en door een gebrek aan kwalitatieve contacten.

Iemand kan zich eenzaam voelen, terwijl hij/zij vijf keer in de week bezoek krijgt. Als deze persoon de kwantiteit van de bezoeken waardeert, maar toch met een leeg gevoel achterblijft, dan kan toch het gevoel van eenzaamheid ervaren worden. Eenzaamheid is een gevoel. Een gevoel dat verschilt per persoon. De kwaliteit en kwantiteit van het sociale contact kan hierbij een rol spelen.

Onbegrijpelijke cijfers 
Ouderen die zich eenzaam voelen rondom kerst. Juist op dat moment dat heel Nederland het gezellig lijkt te hebben. Dat zou in dit kleine dichtbevolkte landje niet mogen gebeuren. De werkelijkheid is anders. 1 miljoen ouderen in Nederland zijn eenzaam. Beter verwoord, 1 miljoen ouderen ervaren het gevoel van eenzaamheid. Het is de schrijnende werkelijkheid die we misschien soms liever niet willen horen.

Ouderen, mensen die in De Derde Helft van hun leven zijn. Zij zouden toch juist met kerst het meest moeten genieten?

Actie (met o.a. Anneke Douma)
Het Nationaal Ouderenfonds zegt volmondig ja op deze vraag. SC Cambuur Leeuwarden zegt volmondig ja op deze vraag. Zij organiseren daarom samen op kerstavond(!) een ‘De Derde Helft-kerstdiner’ in het stadion van SC Cambuur. Voor mensen die in De Derde Helft van hun leven zijn. Anneke Douma (75), een begrip in Friesland, is als zangeres hierbij aanwezig om een muzikale (Friese) noot toe te voegen aan de bijzondere avond. Een prachtig en hartverwarmend initiatief.

Tom Okker
USV Hercules uit Utrecht vindt ook dat mensen die in De Derde Helft van hun leven zitten het meest moeten genieten tijdens de kerst. Daarom organiseren zij op vrijdag 20 december (vandaag) een kerstlunch in hun clubgebouw. Met als eregast tennislegende Tom Okker. Okker zit zelf ook in Derde Helft van zijn leven als 75-jarige. Hij vindt het belangrijk dat zijn ‘Derde Helft-genoten’ samen gezellig kunnen dineren rondom kerst. Omdat hij dit zo belangrijk vindt, schuift hij aan. Niet omdat hij handtekeningen wilt uitdelen, of uitgebreid zijn behaalde successen wil vertellen. Hij schuift aan omdat hij net als het Ouderenfonds en USV Hercules vindt dat mensen die in De Derde Helft van hun leven zijn beland een fijne tijd moeten kunnen hebben. Rondom kerst, maar juist ook gedurende de rest van het jaar. Tom Okker zet zich daarom ook in de maanden na de kerst in om meer ouderen aan het bewegen te krijgen als ambassadeur van OldStars tennis.

Meer mooie ‘De Derde Helft initiatieven’ rondom kerst
Ook Leiderdorp, PPSC en Horssen zeggen volmondig ja op de eerder gestelde vraag. Ook zij vinden dat mensen die in De Derde Helft van hun leven zijn vol moeten kunnen genieten. In Horssen is daarom het initiatief De Derde Helft van het Nationaal Ouderenfonds enthousiast omarmd. Op 17 december heeft hier een gezellige kerstlunch plaatsgevonden. PPSC Schiedam en Leiderdorp maken tot slot het verhaal compleet. Zij organiseren wekelijks in en rondom hun sportcomplex bijzondere en fijne ‘De Derde Helft activiteiten’ voor ouderen. Het bijzondere aan al deze De Derde Helft activiteiten, is de rol van de ‘huidige OldStars’ hierbij. Zij organiseren activiteiten voor hun ‘De Derde Helft-genoten’. De Derde Helft is daarom een project voor ouderen, door ouderen.

2020
Laten we samen, als Nationaal Ouderenfonds, OldStars, sportbonden en als sportverenigingen zijnde, in 2020 ervoor zorgen dat nog meer mensen een fijne tijd hebben in De Derde Helft van hun leven. En daardoor ervoor zorgen dat die verschrikkelijke ‘1 miljoen’ snel verdwijnt. Niemand in Nederland zou zich eenzaam moeten voelen, rondom kerst niet, maar ook niet in januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober en november.

Door Douwe de Vries 

Terug naar nieuws