fbpx

Tijd voor Krijt

Tijd voor Krijt is een sociaal activeringsprogramma waarin de kracht van biljarten wordt ingezet als middel om ouderen elkaar te laten ontmoeten en in beweging te brengen. Het richt zich op de doelgroep ouderen van 55 jaar en ouder. Het bestaat uit een aangepast spelprogramma, het plaatsen van een mobiele biljarttafel in een sportkantine, buurthuis, wijkcentrum of andere ontmoetingsplek en het organiseren van laagdrempelige biljart- en sociale activiteiten daaromheen.

Sportkantines en buurthuizen zijn plekken die bij uitstek geschikt zijn om (eenzame) mensen samen te brengen en in beweging te krijgen. Door in deze plekken die lokaal een sterke waarde hebben activiteiten te organiseren en aangepast en laagdrempelig spelaanbod aan te bieden worden veel mensen in de buurt bereikt en betrokken. Het tafelbiljart van Tijd voor Krijt dat hiervoor wordt ingezet biedt een meerwaarde en maximale flexibiliteit over de beschikbare ruimte.

Samenwerking

Het programma Tijd voor Krijt is een samenwerking tussen de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) en het Nationaal Ouderenfonds. Wij zijn ons ervan bewust van de belangrijke en positieve maatschappelijke rol die biljarten kan vervullen, zeker voor ouderen. Wij zetten het biljart actief in als middel om mensen bij elkaar te brengen! Immers, niet alleen is biljarten geweldig als sport of als spel maar ook heel sociaal en gezellig. En zeker net zo belangrijk: als het kan helpen kwetsbare mensen net iets minder kwetsbaar te maken, of eenzame mensen net iets minder eenzaam, dan is Tijd voor Krijt iets waar vol op dient te worden ingezet!

De kantine is bij uitstek de plek om mensen samen te brengen. Door in de kantine activiteiten te organiseren en spelaanbod aan te bieden worden veel mensen bereikt en betrokken. Het tafelbiljart van Tijd voor Krijt biedt een kantine meerwaarde en maximale flexibiliteit over de beschikbare ruimte.

Meedoen?

Wilt u met uw verenigingslocatie meedoen? Bent u bereid en in staat om een vast wekelijks moment uw deuren te openen? Heeft u vrijwilligers voor de opvang? En schenkt u graag een kop koffie?

Geef uw vereniging dan op om mee te doen! Vul het contactformulier in onderaan deze pagina en we nemen graag contact met u op!

 

Met het programma Tijd voor Krijt wordt gestreefd naar:

  • Contact met elkaar: op een vast moment in de week mensen met elkaar in contact brengen
  • Beweging en vitaliteit: meer beweging en vitaliteit voor ouderen
  • Uitbreiding aantal biljarttafels: uitbreiding van het aantal biljarttafels bij sportverenigingen en andere plekken om op deze manier een nieuwe doelgroep kennis te laten maken met biljarten
  • Laagdrempelige beweegaanpak: het ontwikkelen van een laagdrempelige beweegaanpak waarin een mobiele biljarttafel de leidraad vormt. Een aanpak die eventuele beperkingen van een ‘echte’ biljarttafel (gewicht, ruimte) wegneemt op plekken waar juist biljarten een passend middel kan zijn maar waar nu geen biljarttafel kan staan
  • Aanvoerders: het aanstellen van ‘aanvoerders’ uit de doelgroep die op lokaal niveau de begeleiding en activiteiten kunnen verzorgen
  • Samenwerking: samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds binnen het programma De Derde Helft en samenwerking met lokale zorg en welzijnsinstanties
  • Erkenning bewezen interventie: erkenning van het project Tijd voor Krijt als bewezen interventie die met haar aanpak bijdraagt aan het versterken van het sociale netwerk van ouderen

Tijd voor Krijt is een samenwerking tussen:

Ambassadeur Tijd voor Krijt