fbpx

Uitnodiging opstartcursus OldStars tennis

Beste OldStars-initiatiefnemer, trainer en/of begeleider,

Via deze weg willen we jou en/of de vereniging uitnodigen om deel te nemen aan de OldStars tennis
opstartcursus. Deze opstartcursus vindt plaats op 25 september in Nieuwegein. De opstartcursus is
het initiatief van en wordt aangeboden door het Ouderenfonds en de KNLTB, in samenwerking met
tennisvereniging Rijnhuyse en SportID Nieuwegein.

De dag wordt vorm gegeven door docenten van de KNLTB en het Athletic Skills Model. Het doel van
deze dag is om initiatiefnemers, trainers en/of begeleiders handvatten aan te reiken om ouderen op
een verantwoorde wijze via OldStars tennis in beweging te brengen. Binnen de doelgroep OldStars
tennis bestaat verantwoord bewegen uit drie bouwstenen. Deze bouwstenen zijn diverse spelvormen
in het tennis, het aanbieden van de juiste beweegvormen op de tennisbaan en de sociale setting
waarin dat gebeurt. Dit laatste wordt ook wel sociale activering genoemd.

Deze bouwstenen leveren samen een bijdrage aan de gezondheidsvaardigheden van ouderen. Veel
initiatiefnemers, trainers en begeleiders hebben vragen over de opbouw van de training bij OldStars
tennis en de intensiteit van de verschillende aangeboden tennisvormen. In deze opstartcursus kun je
daarover vragen stellen.

Welke bijdrage levert deze opstartcursus?
Met behulp van deze cursus krijg je beter inzicht in hoe er verantwoord bewogen kan worden in
relatie tot tennis. Door beweegvormen en spelvormen aan de training toe te voegen, bereik je dat
iedereen met nog meer plezier meedoet aan de oefenvormen en op zijn/haar eigen niveau meedoet.
De onderdelen worden tijdens deze dag besproken en gedemonstreerd. De cursus duurt één dag en
voor iedere initiatiefnemer, trainer en/of begeleider volgt eind 2019 en/of begin 2020 een
terugkomochtend. Deelnemers aan de cursus worden geacht om een traject bij een vereniging op te
starten onder begeleiding van het Ouderenfonds en de KNLTB.

Welke voorwaarden zijn er om deel te nemen en wie zijn de docenten?
Ben jij voornemens een rol te spelen bij pilot van OldStars tennis in hun omgeving, neem dan deel aan de cursus. Hierover is overleg mogelijk. Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden. De cursus staat onder leiding van ervaren docenten van de KNLTB en het Nationaal
Ouderenfonds.

Hoe ziet het programma van de cursus eruit?
Duur van de cursus     7 uur
Tijdstip aanvang          9 uur inloop met koffie
Tijdstip einde              16 uur
Locatie                        Tennisvereniging Rijnhuyse, Rond Het Fort 12, Nieuwegein

Vereiste kleding          Sportieve kleding en schoeisel voor op de tennisbaan

Het programma van de cursus start om 09.30 uur en bestaat uit een kort theorieprogramma en
grotendeels praktijkprogramma op de tennisbaan. De opstartcursus is voornamelijk van praktische
aard. De lunch wordt verzorgd door het Ouderenfonds.

Europese Sportweek in Nieuwegein tijdens cursus op 25 september
In Nieuwegein wordt eind september de Europese Sportweek georganiseerd. Samen met de andere
host city, Den Haag, vertegenwoordigt Nieuwegein dit jaar de NOC*NSF Nationale Sportweek, die
plaatsvindt van vrijdag 20 september tot zondag 29 september. De Sportweek heeft als doel sport te
promoten en mensen te inspireren te gaan bewegen. De landelijke campagne staat dit jaar in het
teken van ‘Sport doet iets met je.’ Het thema zet in op de maatschappelijke en verbindende kracht
van sport.

Bewijs van deelname en certificering
Voor het volgen van de cursus wordt een bewijs van deelname uitgereikt. In de toekomst is het
mogelijk om deel te nemen aan een vervolgopleiding en/ of cursussen gericht op ouderen en
bewegen.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor de cursus bij het Nationaal Ouderenfonds. Voor vragen of opmerkingen
over de cursus kun je contact opnemen met Johan Annema, via info@oldstars.nl of 06-14443420.

Met vriendelijke groeten,

KNLTB en Het Nationaal Ouderenfonds

Terug naar nieuws