Verantwoord bewegen

Advies en begeleiding bij bewegen kan mensen meer in beweging brengen én houden. Het is belangrijk dat ouderen op een verantwoorde wijze kunnen deelnemen aan OldStars walking football. Binnen OldStars walking football bestaat beweging uit drie bouwstenen: verantwoord bewegen, aanbieden van de juiste beweegvormen en de setting waarin dat gebeurt. Het Nationaal Ouderenfonds biedt met fittesten, hoortesten en EHBO/AED cursussen ondersteuning aan walking football clubs, om de spelers verantwoord te kunnen laten bewegen.

Fittest

De fittest bestaat uit een wandeltest en de steunbalanstest. Deze testen zijn gekoppeld aan een spelcircuit. Bij de wandeltest wordt er 6 minuten gewandeld, waarbij de totaal gelopen afstand binnen die tijd wordt gemeten. Vervolgens wordt een balanstest uitgevoerd. Hierbij moet u met twee voeten achter elkaar, te gaan staan. Vervolgens een keer alleen op het linkerbeen en een keer op het rechterbeen balanceren. Daarnaast wordt gevraagd naar enkele socio-demografische kenmerken en gezondheidskenmerken, om een duidelijk beeld te krijgen van de conditie en sociale achtergrond van de spelers.

Er is gekozen voor deze manier van testen omdat het makkelijk toepasbaar is en op ieder veld gedaan kan worden. Hierdoor kan ieder OldStars-team de test moeiteloos toepassen en is het ook betrouwbaar te hermeten. Beide onderdelen hebben een sterke correlatie met blessures en een positieve score betekent minder kans op kwetsuren. De voetbalvariant draagt bij aan verantwoord bewegen, hierdoor kunnen ouderen langer actief blijven op het sportveld. Dat is een belangrijke doelstelling van Oldstars walking football.

Gehoortest

Het Nationaal Ouderenfonds en Van Boxtel hoorwinkels bieden u ook graag een gehoortest aan. Evenals de periodieke controles voor cholesterol en bloeddruk, is het van groot belang om uw gehoor jaarlijks te testen. Een goed functionerend gehoor draagt namelijk bij aan een vitaal leven, vol activiteiten die het leven kleur geven. Tijdens een OldStars walking football-evenement bestaat de mogelijkheid om de hoormeting door onze medewerkers te laten uitvoeren. En dat middenin een gezellige omgeving: onze hoorbus op locatie. Wij ondersteunen u graag om ervoor te zorgen dat u nog vele jaren gezond en onvoorwaardelijk kunt genieten van deze voetbalvorm. Onze website maakt het u overigens ook makkelijk om een afspraak te maken voor het testen van uw gehoor.

EHBO & AED cursus

Het Nationaal Ouderenfonds biedt in samenwerking met Green Forest College ook een speciale opleidingsdag voor EHBO-handelingen aan. Voetbal gaat gepaard met blessures. De belasting van het lichaam kan er helaas voor zorgen dat er fysieke ongemakken ontstaan bij de spelers. Uiteraard geldt dit ook voor van OldStars walking football, dat een alsmaar groter onderdeel uitmaakt van de beweegactiviteiten bij sportverenigingen. Daarom wordt hierbij aandacht gegeven aan het voorkomen en behandelen van sportblessures en reanimatie.

Tijdens het onderdeel EHBO Sport (drie uur durend) leren de cursisten op basis van casussen en scenario’s hoe zij moeten handelen bij sportongevallen op het voetbalveld. Na afloop van de dag weten de cursisten op correcte wijze EHBO te verlenen bij sportongevallen. Het onderdeel EHBO Reanimatie neemt vier uur in beslag. Het doel is om de cursisten adequaat te kunnen laten handelen bij een hartstilstand. Borstcompressie, mond-op-mondbeademing en AED-instructies staan in dit onderdeel centraal. Lees hier meer over de inhoud van de cursus en hoe u zichzelf kunt aanmelden.

Wilt u gebruik maken van de fit- en hoortest van Van Boxtel hoorwinkels bij jouw vereniging? Neem dan contact op met Ouderenfonds.

Aanmeldformulier

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.