fbpx

Voetbalvereniging SVM, ontmoetingsplek voor jong en oud

Voorzichtig aan openen de bestaande Derde Helften hun deuren weer. Ook nieuwe verenigingen die aan een Derde Helft willen starten bij hun club starten de voorbereidingen. Voetbalvereniging SVM uit Maartensdijk is een van die clubs. Zij willen in september van start met een Derde Helft en zijn druk bezig met het opstarten van een ouderencommissie bij de club en het betrekken van lokale partners. Onder leiding van SVM-vrijwilliger Hans Nauta krijgt deze Derde Helft langzamerhand vorm. Een goed moment om eens wat dieper in te gaan op de motivatie van clubs om te beginnen met dit project.

SVM is van nature een omni-vereniging met diverse sporten onder één dak zoals voetbal, squash, darten, zaalvoetbal, biljart, bridge en vroeger zelfs atletiek. Het complex wordt voornamelijk in de avonduren gebruikt. De ambitie van de club is een ontmoetingsplek te zijn voor jong&oud en vanuit die gedachte wil de club haar sportcomplex graag openstellen voor meer doelgroepen, zoals ouderen, in de samenleving uit de kernen Maartensdijk, Hollandsche Rading, Westbroek en Groenekan.

“De mogelijkheid om voor De Derde Helft overdag gebruik te maken van het sportcomplex lag dus voor de hand”, aldus Hans Nauta. “Onze ambitie komt voort uit de open club gedachte om meer mensen gezond te laten bewegen. We zien dat Maartensdijk veel activiteiten kent die vooral geconcentreerd zijn in de directe woon- en leefomgeving van de senioren doelgroep. Dat is fijn maar juist veel ouderen vinden het erg leuk en goed om er even uit te zijn en samen leuke dingen te doen op een vaste ochtend op een andere ontmoetingsplaats. Hieruit ontstond het plan om met De Derde Helft aan de slag te gaan en ouderen op onze locatie bij elkaar te laten komen en activiteiten te laten ondernemen. SVM biedt inwoners zo de kans om meer en betere sociale contacten op te bouwen en vooral gezond te blijven bewegen.”

Ter inspiratie is Hans op bezoek geweest bij USV Hercules uit Utrecht, de eerste club die met De Derde Helft van start ging. Daar zag hij hoe een Derde Helft vorm gegeven kan worden en wat het betekent voor deelnemers en club.
Inmiddels ligt er concept projectplan, worden ouderen geworven voor de ouderencommissie en is er contact gezocht met verschillende maatschappelijke partners in de gemeente zoals de organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in de gemeente en een fysiotherapeut. Een eerste bijeenkomst met deze partners en het Ouderenfonds vond vorige week plaats. De volgende bijeenkomst in augustus is al gepland, dan zijn nog meer partners én ouderen die zitting nemen in de ouderencommissie aanwezig. Samen met deze partners bekijken SVM en de ouderencommissie hoe zij De Derde Helft kunnen vormgeven en hoe zij een mooie toevoeging kunnen zijn in de gemeente.

Voor het Nationaal Ouderenfonds is het mooi om te zien hoe er vanuit de doelgroep zelf met zoveel energie een nieuwe Derde Helft opgezet wordt. In september opent SVM hopelijk haar Derde Helft deuren.

Mochten jullie als vereniging ook een Derde Helft willen opzetten neem dan contact op met Anne Bulsink, projectleider De Derde Helft: a.bulsink@ouderenfonds.nl Wij helpen jullie graag bij de te nemen stappen om van jullie club een echte ouderenvriendelijke sportvereniging te maken!

 

Terug naar nieuws