Nieuws
Walking football toernooi laat harten (weer) kloppen

Valentijnsdag… Een dag die staat in de teken van de liefde. Liefde, wat is dat eigenlijk? Volgens Wikipedia is het de welgezindheid of toewijding voor een ander. Die ander kan ook een zaak of een voorwerp zijn. Bijvoorbeeld de liefde voor walking football. 

Hart voor Elkaar 
Het Nationaal Ouderenfonds en Ad Henneveld hebben drie aspecten van Valentijnsdag met elkaar gecombineerd. De toewijding naar een ander, de toewijding naar de bal en tot slot het symbool van de liefde, het hart. Dat laatste aspect verdient extra toelichting.
Ad, kartrekker van de OldStars van r.k.v.v. Westlandia, organiseert namelijk het ‘Hart voor Elkaar’ toernooi op 14 februari. Een toernooi dat in teken staat van omzien naar elkaar op het veld, maar zeker ook buiten het veld. Het hart staat centraal. Een nogal essentieel orgaan van de mens. Een orgaan dat bepaalt of een mens leeft of niet leeft.

Geld ophalen en aandacht vragen
Doel van het ‘Hart voor Elkaar’ toernooi in Naaldwijk is dan ook om geld op te halen voor een levensreddende cursus en het werken met een AED voor OldStars. Ad vertelt- “helaas komt uit landelijk onderzoek naar voren dat slechts 48 procent van de verenigingen beschikt over EHBO-ers en/of een AED apparaat (44%). Op deze dag willen we graag aandacht om hier binnen de OldStars meer aandacht voor te hebben.”

Nieuwe kansen en ambities 
Niet alleen op Valentijnsdag moet hier aandacht voor zijn volgens Ad. “Ik zie allemaal kansen die we nog niet aan het benutten zijn binnen de OldStars wereld. Zo zijn er veel medische mensen gepensioneerd die graag nog bezig zijn met datgene waar ze goed in zijn, mensen beter maken. Als we deze mensen nou inzetten of verbinden aan de OldStars wereld, dan raak je twee vliegen in één klap.”

De Hartstichting brengt vandaag naar buiten dat vijftig jaar geleden de helft van de Nederlanders stierf aan een hart-of vaatziekte, tegenwoordig is dat een kwart. Meer aandacht voor bewegen is hierbij een belangrijke factor. Het Nationaal Ouderenfonds en Ad Henneveld willen deze cijfers nog verder omlaag brengen door sporten op latere leeftijd te blijven promoten en door het gebruik van een AED te stimuleren. Valentijnsdag in Naaldwijk is daar het ‘kloppende’ bewijs van.

Dit artikel draagt bij aan de doelstellingen van OldStars en wordt mogelijk gemaakt door Menzis, Van Boxtel hoorwinkels en FNO

Overig nieuws
Toon meer nieuws