fbpx

EHBO cursus

Het Nationaal Ouderenfonds introduceert een nieuwe samenwerking met Green Forest College. In het kader van OldStars Sport bieden beide organisaties een speciale opleidingsdag voor EHBO-handelingen aan. Sporten en bewegen gaat gepaard met blessures. De belasting van het lichaam kan er helaas voor zorgen dat er fysieke ongemakken ontstaan bij de spelers. Uiteraard geldt dit ook voor de OldStars Sport spelvormen. Veelal worden deze beweegvormen gespeeld bij sportverenigingen. Die omgeving heeft uitdagingen op het gebied van veiligheid.

Veiligheid sportverenigingen

Het Mulier Instituut toonde onlangs in een onderzoek aan dat bijna de helft van de sportverenigingen beschikt over EHBO’ers en/of een AED-apparaat. Een kwart van de onderzochte verenigingen geeft aan niet of nauwelijks aandacht te hebben voor het voorkomen en het behandelen van sportblessures. Ook geeft een kwart van de clubs aan dat er behoefte bestaat aan informatievoorziening en begeleiding voor dit thema.

Kortom, veel terrein is te winnen voor dit thema. OldStars Sport maakt een alsmaar groter onderdeel uit van de beweegactiviteiten bij sportverenigingen. Hier zijn we trots op en hiermee willen wij ook bijdragen aan de aandacht voor het voorkomen en behandelen van sportblessures.

Inhoud van de opleiding

Een opleidingsdag ziet er als volgt uit: aanvang en introductie, onderdeel EHBO Sport, lunchpauze, onderdeel reanimatie en evaluatie. Tijdens het onderdeel EHBO Sport (drie uur durend) leren de cursisten op basis van casussen en scenario’s hoe zij moeten handelen bij sportongevallen op het voetbalveld. Na afloop van de dag weten de cursisten op correcte wijze EHBO te verlenen bij sportongevallen.

Het onderdeel EHBO Reanimatie neemt vier uur in beslag. Het doel is om de cursisten adequaat te kunnen laten handelen bij een hartstilstand. Borstcompressie, mond-op-mondbeademing en AED-instructies staan in dit onderdeel centraal. Helaas sterven iedere dag 35 mensen aan een hartstilstand, waarvan een toenemend gedeelte op het sportveld.

Duo certificaat

De onderdelen EHBO Sport en Reanimatie zijn getoetst volgens de richtlijnen van het Nederlandse Rode Kruis. Een cursist ontvangt aan het einde van de dag een competentie-verklaring als hij of zij alle kennis en vaardigheden beheerst. Na deze verklaring ontvangt de cursist een Rode Kruis duo certificaat EHBO Sport en Reanimatie, ook wel Basis EHBO Sport genoemd.

Opleidingsdagen en locaties

Houdt www.oldstars.nl voor de indeling van de opleidingsdagen in de gaten.
Let op: hierbij wordt een aangepaste opzet gehanteerd, waarbij enkel gericht wordt op het onderdeel Reanimatie.

De opleidingsdagen zijn toegankelijk voor iedereen die hierin geïnteresseerd is. De kosten van de opleidingsdagen zijn afhankelijk van de locatie en het aantal deelnemers. Meer informatie of uzelf aanmelden? Stuur een e-mail naar info@oldstars.nl

OldStars Walking football clubs en initiatieven (380)

Bekijk alle clubs en initiatieven…

OldStars walking football nieuws

Meer nieuws