Wat is OldStars?

Over Oldstars

 

Sporten in teamverband is populair in Nederland. Wekelijks beleven miljoenen mensen vol passie de wedstrijden van hun favoriete club. Samen sporten verbroedert onbekenden, verbindt families, overstijgt generaties en passioneert jong en oud. Ongeacht geloofsovertuiging, afkomst of status. Sport is voor velen de belangrijkste bijzaak in het leven. Wij zetten ons er voor in dat (team)sport ook voor ouderen mogelijk is en blijft.

Veel ouderen willen wel sporten, maar kunnen niet (meer), bijvoorbeeld omdat er onvoldoende passend aanbod is. Ouderen benaderen sport en bewegen anders en zoeken ook andere beweegvormen. Daarom introduceerde het Nationaal Ouderenfonds in 2013 walking football in Nederland onder de naam OldStars.

Het Nationaal Ouderenfonds neemt in 2019 de volgende stap in de ontwikkeling van de ouderenvriendelijke sportomgeving en lanceert na OldStars walking football een aantal nieuwe aangepaste spelvormen voor 55-plussers. Het gaat om OldStars walking hockey, OldStars tennis, OldStars walking handball en OldStars walking basketball.

De deelnemers aan Oldstars voelen zich fitter, blijkt uit ons onderzoek, maar voelen zich bovenal weer bij ‘hun club’ horen. De OldStars worden vrienden en genieten net zo van de ‘derde helft’ als het spel zelf. Sport wordt hierbij ingezet als middel om ouderen samen te laten komen, mee te laten doen en betekenisvol te laten zijn binnen de context en infrastructuur van de vereniging.

 

Hoe sport ik als OldStar?

Deelnemers van OldStars sporten volgens het ‘walking’ principe, waarbij er niet mag worden gerend, dit om blessures te helpen voorkomen. Er zijn nog enkele andere regels, specifiek per sport. Zo wordt er soms op een klein veld gespeeld of met kleinere teams.

De club verzorgt training en begeleiding op de eigen sportaccommodatie. Trainingen worden gestart met een kopje koffie of thee. Zo leren de deelnemers elkaar beter kennen en ontstaat er een ‘wij onder elkaar’ gevoel. Natuurlijk is OldStars voor mannen én vrouwen.

De belangrijkste uitgangspunten en richtlijnen van OldStars walking football worden beschreven in de visie van drie landelijke projectpartners (het Nationaal Ouderenfonds, Eredivisie CV en KNVB). De richtlijnen zorgen ervoor dat OldStars nog steeds dát doet waarvoor het ooit bedoeld is: het stimuleren van laagdrempelig bewegen onder 60-plussers. Hierbij worden sociale aspecten als ontmoeten, zelfredzaamheid en meedoen aan voetval en de maatschappij gestimuleerd en tot uiting gebracht. Lees hier meer over het gedachtegoed en de richtlijnen van OldStars walking football.

 

OldStars walking football bij elke vereniging

Het Ouderenfonds werkt nauw samen met de Eredivisie en de KNVB om de OldStars formule landelijk uit te rollen bij amateurclubs. Deelname aan OldStars moet mogelijk zijn bij de club ‘om de hoek’ en binnen enkele jaren net zo gewoon zijn als regulier sporten. De ambitie is dan ook om de komende 2 jaar 300 amateur- en betaald voetbal verenigingen actief te laten zijn op het gebied van OldStars en het programma verder te optimaliseren. Hierbij gaat het onder meer om het ontwikkelen van een opleidingsprogramma, de spelregels en het faciliteren van competities en toernooien. Lees hier de brochure ‘Met OldStars de regio in’ voor meer informatie over deze regioaanpak.

Wil je OldStars ook bij jouw eigen voetbalclub uitvoeren? Meld jouw club dan snel aan via onderstaande link en download de hulpmiddelen!

Aanmelden voetbal amateurvereniging »