Ga naar de inhoud

OldStars in de wijk

Professionals

Lokale kracht

Er zijn al meer dan 500 OldStars locaties in Nederland. Wij willen dat deelname aan OldStars mogelijk is bij de sportvoorzieningen ‘om de hoek’ en binnen enkele jaren net zo gewoon is als gewoon sporten en bewegen.

Vanaf 2021 zetten we de volgende stap met OldStars in de wijk. Dit zijn initiatieven die beweging stimuleren van ouderen in kwetsbare wijken, waaronder migranten ouderen. Deze initiatieven vinden meestal niet bij sportverenigingen plaats maar juist in de omringende voorzieningen van de wijk, zoals een (kunst)grasveld of een Cruyff Court.

Ouderen in een kwetsbare wijk staan vaak 1-0 achter, want in deze wijken komen niet alleen vaker gezondheidsklachten voor, maar ook laaggeletterdheid, sociale en economische achterstanden en een afstand tot de maatschappij. Juist deze ouderen hebben veel baat bij een sterk sociaal netwerk en een positieve boost voor hun gezondheid. Ons doel is om op minimaal op 4 locaties een pilot te organiseren. Wit u hieraan meewerken? Zoek dan contact met ons via oldstars@ouderenfonds.nl.

Een verbindende schakel

Niet altijd is een lidmaatschap van een sportvereniging vanzelfsprekend. In sommige gevallen kan de stap te groot zijn. De fysieke afstand tot de vereniging is te groot, de financiële situatie ontoereikend of de ouderen zijn niet bekend met het verenigingsgevoel. De wijk kan in deze gevallen perfect fungeren als verbindende schakel. In iedere wijk zijn pleinen en/of Cruyff Courts: bij uitstek de plekken om ouderen te bereiken en hen in beweging te laten komen. Zo blijft bewegen laagdrempelig, vrijblijvend en toegankelijk.

OldStars in de wijk, een schets:

“Maria en Ben zijn allebei 65+ en wonen in een aandachtswijk. Beiden niet goed mobiel en Ben zou een paar kilo’s kunnen missen. Het huis komen ze niet uit, slechts voor een boodschap. Dan belt Ruud, de beweegmakelaar, aan. Gesteund door materiaal van het Ouderenfonds geeft hij hen een flyer en vraagt hij hen over een uurtje mee te doen met het aanbod van OldStars in de wijk. Laagdrempelig, zonder wedstrijdelement, gericht op samenhorigheid. Ben en Maria gaan een keer kijken en hebben plezier met 5 andere buurtgenoten. Zelfs Martin de buurman die ze nooit zien is erbij. Leuk! Dat willen ze nog wel een keer.”

Actie als initiatiefnemer

Voor de opstart van OldStars in de wijk zoekt het Nationaal Ouderenfonds de samenwerking met een initiatiefnemer(s) én kartrekkers uit de doelgroep. De initiatiefnemer kan een buurtsportcoach zijn, een sportvereniging, een wijkorganisatie of een andere maatschappelijke instelling. De kartrekker is een oudere uit de buurt die graag wil bijdragen.

De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor:

 • Een goed verzorgde locatie om OldStars in de wijk te kunnen uitvoeren;
 • Het aanstellen van een trainer of trainers;
 • De werving van deelnemers;
 • Het vormen van een OldStars in de wijk ouderencommissie die mee-organiseert en/ of kartrekkers uit de doelgroep die mee helpen;
 • Samenwerken met buurtorganisaties en/of andere maatschappelijke organisaties;
 • Een structureel programma uitwerken met daarin verschillende OldStars spelvormen als basis;
 • Samenwerking met andere OldStars initiatieven of ouderenactiviteiten in de regio voor eventuele doorstroming van deelnemers;
 • Het verduurzamen van het initiatief.

Ondersteuning vanuit het Ouderenfonds

Het Ouderenfonds biedt initiatiefnemers ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van OldStars in de wijk. De ondersteuning wordt vastgesteld op basis van een intakegesprek. Daarin worden de volgende mogelijkheden aangeboden:

 1. Ondersteuning bij het opstellen van een plan van aanpak in samenwerking met het Ouderenfonds met een duurzaam organisatiemodel;
 2. Het ontwikkelen van communicatie- en PR materialen voor de start van OldStars in de wijk;
 3. De mogelijkheid tot het volgen van een cursus/opleiding voor de begeleider en/of trainer;
 4. Het organiseren van een clinic;
 5. Het realiseren van een samenwerking met gemeente en/of partijen in de buurt;
 6. Initiatiefnemers kunnen in aanmerking komen voor een opstartsubsidie van het Ouderenfonds. Deze subsidie is bedoeld voor onkosten rondom de opstart van de activiteit. De locatie en de inzet van buurtsportcoaches of trainers worden niet gefinancierd.

In de hoop zoveel mogelijk ouderen en initiatiefnemers te enthousiasmeren voor OldStars in de wijk, legt het Nationaal Ouderenfonds contact met de diverse verenigingen en gemeenten om samen met hen tot een plan van aanpak te komen. Voor vragen kun je contact opnemen met oldstars@ouderenfonds.nl.

OldStars in de wijk wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms en Stichting het R.C. Maagdenhuis.