Ga naar de inhoud

Gedachtegoed

OldStars is er voor iedereen die wil blijven bewegen. Wij zijn er van overtuigd dat er altijd een beweegvorm is die past. Beginners en sporters ontmoeten elkaar bij OldStars en beleven meer gouden momenten. Want blijven bewegen doe je samen.

Visie OldStars

Met OldStars verbindt het Nationaal Ouderenfonds senioren om samen vitaal ouder te worden. We inspireren tot een leven lang bewegen! Daarom zetten we ons er voor in dat iedereen laagdrempelig toegang heeft tot een verantwoorde beweeg- of sportomgeving in de buurt.

Samen bewegen draagt bij aan de levenskwaliteit van 65-plussers. Onze beweegvormen en inspiratie geven senioren de mogelijkheid om op hun eigen manier vitaal te blijven. Zo ervaren zij de voordelen van een leven lang bewegen, een belangrijke doelstelling van het Nationaal Ouderenfonds en partners. Lees meer over onze partners.

De beweegmethode van OldStars is gebaseerd op het Athletic Skills Model (ASM). Met de spel- en beweegvormen uit dit model kunnen senioren fitter, gezonder en beter in beweging worden. Het model combineert dit met sociale activatie (ontmoetingen), cognitieve uitdaging (breintraining) en natuurlijk heel veel plezier. De OldStars begeleiders en trainers worden opgeleid door beweegstrateeg en grondlegger van het ASM René Wormhoudt en zijn team docenten.

Met OldStars zet het Ouderenfonds zich in voor een vergroting van het beweegaanbod voor ouderen, zodat iedereen kan blijven bewegen. De beweegvormen zijn bewezen formules, voortgekomen uit het walking football. Lees meer over onze historie.

Onze kernwaarden

OldStars heeft dezelfde kernwaarden als het Nationaal Ouderenfonds: innovatief, maakt het verschil, betrokken, slagvaardig en efficiënt.

OldStars is innovatief en maakt zo het verschil
OldStars stimuleert gezondheid en fitheid op latere leeftijd op een vernieuwende manier met een eigen beweegaanbod. Het trainingsaanbod is zo ingericht dat iedereen mee kan doen op zijn of haar niveau. Om gezondheidsrisico’s te beperken en de beweegvorm zo toegankelijk mogelijk te maken, worden vaak aangepaste spelregels gehanteerd. Met deze basisregels kan dat iedereen, ongeacht fitheid, meedoen. Lees meer over onze beweegmethode.

OldStars is betrokken
Het Ouderenfonds helpt ouderen hun netwerk te versterken, om te voorkomen dat zij zich eenzaam gaan voelen. Met OldStars brengen we ouderen naast fysiek ook sociaal in beweging. Dat doen we op drie manieren: we zorgen voor een eerste contactmoment, adviseren over de sociale invulling en stimuleren dat alle deelnemers zelf een bijdrage kunnen leveren. Bij OldStars zijn de ‘koffie en het broodje’ net zo belangrijk als het bewegen zelf. Wij vinden het belangrijk dat ouderen zeggenschap hebben en juichen het vormen van een actieve ouderenraad en of ouderencommissie toe.

OldStars is slagvaardig en efficiënt
OldStars is een landelijk project van het Nationaal Ouderenfonds. Elke vereniging, zorglocatie of gemeente kan een OldStars initiatief starten. Dit kan met senioren zelf, met een professional, met een welzijnsorganisatie of via een fysiotherapeut. Ouderen zijn vaak initiatiefnemer van OldStars, bijvoorbeeld via een ouderenraad en of ouderencommissie. We stimuleren de samenwerking tussen sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties en andere partijen zoals het bedrijfsleven. Zo dragen we bij aan een betere lokale samenwerking en maken we het initiatief duurzaam.