Ga naar de inhoud

Onze partners

Dankzij onze partners bereiken we meer. Wij zijn blij met de steun van onze partners en trots op de impact van onze samenwerking!

Ook partner van OldStars worden? Neem contact op via info@ouderenfonds.nl

Een initiatief van

Landelijke partners

Sportbonden

Sportorganisaties

Regionale en lokale partners

Projectpartners