Ga naar de inhoud

Onze partners

Dankzij onze partners bereiken we meer. Wij zijn blij met de steun van onze partners en trots op de impact van onze samenwerking!

Ook partner van OldStars worden? Neem contact op met onze relatiemanagers zakelijke markt, José de Korte (j.dekorte@ouderenfonds.nl) en Eline Knevel (e.knevel@ouderenfonds.nl).

Samen met het Nationaal Ouderenfonds maakt Coöperatie Menzis zich hard om de leefkracht van ieder mens te versterken. Zo zorgen we er met diverse OldStars sporten voor dat deelnemers op een laagdrempelige manier meer kunnen bewegen én in contact kunnen komen met elkaar. Het plezier in het samen bewegen staat altijd centraal.

Gijs Rotteveel, directeur bij Menzis

Een initiatief van

Landelijke partners

Sportbonden

Sportorganisaties

Regionale en lokale partners

Projectpartners