Ga naar de inhoud

OldStars migranten

Om ook voor ouderen met een migrantenachtergrond het beweegaanbod te vergroten zet het Nationaal Ouderenfonds Oldstars in bij verenigingen en clubs met een hoog aantal leden met een migrantenachtergrond.

Hierbij wordt bestaande aanpak van OldStars gebruikt. We willen migranten (55-plussers) van diverse amateurclubs aanmoedigen om (meer) deel te nemen aan de lokale samenleving. Het project staat onder leiding van het Nationaal Ouderenfonds en wordt mogelijk gemaakt door de landelijke partners Stichting Het R.C. Maagdenhuis, Het Theresia Spijker Fonds en Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms.

OldStars voor alle ouderen

Ouderen die door fysieke, sociale of andere redenen weinig lichamelijk actief zijn, lopen meer kans op gezondheidsproblemen en komen sneller in een sociaal isolement terecht dan ouderen die veel bewegen. Bij migrantenouderen blijkt deze problematiek sterker te spelen dan bij autochtone ouderen. De OldStars-aanpak levert deelnemende senioren meer vitaliteit, een sterker sociaal netwerk en de mogelijkheid om zelf actief te zijn als vrijwilliger.

Samen staan we sterk

Het succes van de OldStars teams valt of staat met de actieve deelname van de senioren. Behalve deelname aan de wekelijkse trainingen worden de deelnemers zelf gevraagd om nieuwe deelnemers te werven. Zij weten immers als geen ander welke buurtgenoten behoefte hebben aan extra sociale contacten en beweging.


In de hoop zoveel mogelijk migrantenouderen te enthousiasmeren voor deze bijzondere beweegvorm, legt het Nationaal Ouderenfonds contact met de diverse verenigingen en gemeenten om samen met hen tot een plan van aanpak te komen.

Bij interesse of vragen kunt u contact opnemen via oldstars@ouderenfonds.nl