Ga naar de inhoud

Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS) presenteren zich aan Tweede Kamer

maandag 29 mei

De MOS (Maatschappelijke Organisaties in de Sport) vindt dat kansengelijkheid voor iedereen prioriteit moet krijgen in het sport- en beweegbeleid in Nederland. Bettine Vriesekoop vertelde over het belang van bewegen en hoeveel positieve impact zij bij ouderen ziet tijdens haar rol als OldStars ambassadeur.

Het Nationaal Ouderenfonds is een van de initiatiefnemers van de MOS en daar zijn we trots op! Samen met andere sportorganisaties kunnen we een sterker geluid laten horen richting de politiek. En dat is hard nodig want er moet nog veel gebeuren om de sportkloof tussen sporters en niet-sporters te dichten. Ben je benieuwd welke twee urgente issues de MOS agendeert? Lees dan verder.

De eerste twee urgente issues die MOS agendeert zijn;

De sportwet
MOS is voorstander van het tot stand komen van een sportwet omdat zij van mening is dat kwetsbare groepen structureel niet worden meegenomen. Door kwetsbare groepen expliciet te benoemen in de sportwet zorgen we ervoor dat deze groepen structureel onderdeel uitmaken van het toekomstige sportbeleid.

Buurtsportcoaches
MOS is van mening dat er meer capaciteit nodig is voor de inzet van buurtsportcoaches. Dichtbij huis zodat kwetsbare groepen beter bereikt kunnen worden en zorgen dat deze groepen structureel gaan sporten en bewegen.

De drie voor 2030 van MOS:

MOS zet kennis, kunde en organisatiekracht in voor de realisatie van:

1. Een gelijkwaardige sportparticipatie en -cultuur met kansengelijkheid voor iedereen

2. De verbinding voor een professionele en financieel gezonde sportsector

3. Het vergroten van de maatschappelijke waarde van sport en bewegen

MOS signaleert dat de huidige situatie haaks op de ambitie van de overheid staat
Door erosie in de sociale cohesie neemt de inactiviteit van (kwetsbare) mensen toe. De afname van sporten en bewegen, de verschuiving van georganiseerde sport naar randgebieden en daardoor het afnemen van de lokale verbinding tussen sport en burgers, gaan hand in hand met de toename van maatschappelijke vraagstukken en sociale uitdagingen. Door deze ongekende samenloop van omstandigheden neemt collectieve gezondheid in Nederland af terwijl de bewegingsarmoede toeneemt. Een ontwikkeling die haaks staat om de ambitie van de overheid om in 2040 een sport- en beweegdeelname van 75% te realiseren.

MOS onderschrijft dat belang van sporten en bewegen gedragen wordt door de maatschappij

in sport, onderwijs en werk. In sporten en bewegen investeren vertaalt zich in een gezonde, energieke en gelukkige samenleving. Iedereen is daarbij gebaat omdat iedere euro geïnvesteerd in sport een ROI heeft van 2,7 (Rebel/KCSB 2022).

MOS geeft de sport- en beweegsector een maatschappelijke injectie
MOS pakt op wat door de georganiseerde sport niet of onvoldoende wordt ingevuld. Volgens het principe van inactief naar actief. Vanuit zelf-regie. Met inzicht en overzicht van de barrières en behoeften wordt beleid ontwikkeld met effectieve interventies en praktische oplossingen. Dat zorgt ervoor dat MOS juist daar actief is waar in de georganiseerde sport- en beweegsector het aanbod niet of onvoldoende geregeld is. MOS biedt alternatieven voor alle kwetsbare groepen die in die omgeving hard nodig zijn.

maatschappelijkeorganisatiessport.nl