Ga naar de inhoud

Nationaal Fonds voor de Sport steunt OldStars

maandag 19 december

Sport is het verbindende element voor sociale en maatschappelijke verbeteringen. Alleen niet iedereen heeft hier toegang toe. Het nieuwe Nationaal Fonds voor de Sport ondersteunt projecten die zorgen voor echte ontmoetingen en die bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling. De ambitie? Het sportfonds zet zich in om kansengelijkheid te bevorderen. Samen voor een positieve, inclusieve en gezonde sport- en beweegomgeving.

Het Nationaal Fonds voor de Sport is een initiatief van NOC*NSF en sportbonden en is inmiddels partner van het Nationaal Ouderenfonds. Het sportfonds heeft een prachtige donatie gegeven aan het programma OldStars van het Nationaal Ouderenfonds, dat ouderen met elkaar in contact brengt. Ook werken we samen op het gebied van kennisdeling.

Lees meer op nationaalfondsvoordesport.nl