Ga naar de inhoud

OldStars biljarten toegevoegd aan beweegaanbod

dinsdag 24 januari

In december 2022 tekenden het Nationaal Ouderenfonds en de KNBB een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee bezegelden zij de groei van het sport-en beweegaanbod voor ouderen in Nederland naar 16 sport-en spelvormen. OldStars sport verbindt mensen om samen fit ouder te worden en een leven lang te bewegen. De beweegvormen zijn laagdrempelig en bij elke training staat ontmoeting en sociaal contact centraal.

Gratis clinic Christ van der Smissen

“Eerder hebben we al vanuit ons project Tijd voor Krijt zeer prettig met het Nationaal Ouderenfonds samengewerkt. Het is enorm belangrijk om ouderen betrokken te houden en in beweging te brengen,” zegt Willem La Riviere, directeur KNBB.

“Biljarten is daar een passend middel voor. Met OldStars biljarten wordt biljarten nog toegankelijker gemaakt. OldStars biljarten kan de bij ons aangesloten biljartverenigingen ondersteunen in hun ledenwerving en daarmee hun maatschappelijke waarde in de buurt versterken.” De eerste twee clubs die zich bij het Ouderenfonds aanmelden krijgen een gratis clinic van Christ van der Smissen, ambassadeur van het Ouderenfonds voor OldStars biljarten. Aanmelden kan via: oldstars@ouderenfonds.nl

“OldStars is voor verenigingen een uitgelezen kans om een nieuwe groep leden te bereiken en lang te behouden. Fijn dat we nu ook OldStars biljart kunnen inzetten om nog meer ouderen in beweging te krijgen,” zegt Anne Bulsink, projectleider OldStars.

Wat is OldStars biljarten?
OldStars biljarten hanteert dezelfde regels als het reguliere biljarten, met een aantal uitzonderingen. Zo wordt er gestart met een speciale OldStars warming-up waarin motoriek en oog-handcoördinatie aan de orde komen en wordt het spel honderden gespeeld met één extra bal om het spel toegankelijk te maken voor iedereen. Deze uitzonderingen dragen voor een belangrijk deel bij aan het beweegplezier. OldStars biljarten kan oud-biljarters aanspreken, maar ook ouderen die nog nooit gebiljart hebben. Deze activiteit is dan ook een prima wervingsmiddel voor deelnemende biljartverenigingen. Lees meer over onze beweegmethode. Bij OldStars biljarten draait het niet om winnen, maar om gezelligheid en samen bewegen.