Ga naar de inhoud

OldStars Sport onderdeel van Sportakkoord II

maandag 12 juni

Goed nieuws! OldStars Sport staat met het begeleidingstraject, de opstartcursus en de opfriscursus op de servicelijst van Sportakkoord II. Dat betekent dat deze onderdelen van OldStars (deels) worden vergoed voor verenigingen.

Direct gebruik maken van deze vergoeding? Download ons heldere stappenplan (pdf).

Erkende interventie
Met OldStars Sport maakt het Nationaal Ouderenfonds mogelijk dat iedereen van 55 jaar en ouder samen kan blijven bewegen. Er zijn al meer dan 16 spelvormen bij ruim 700 sportverenigingen in Nederland. Deelnemers ervaren meer fitheid, gezelligheid en verbondenheid door mee te doen met deze erkende interventie van het Ouderenfonds.

Begeleiding en begroting op maat
Ook starten met OldStars? Wij helpen je graag. OldStars staat op de servicelijst met drie onderdelen: het begeleidingstraject, de opstartcursus en de opfriscursus. Wij maken samen met de vereniging een begroting voor de opstartperiode. Voor het bedrag boven vergoeding begeleiden wij de vereniging bij het zoeken en aanvragen voor dekking bij andere (lokale) financieringsbronnen. Onze begeleiding wordt door initiatiefnemers gewaardeerd met een 8.

Aanvragen services
Een vereniging kan een service uit de servicelijst niet zelf aanvragen. Sportclubs kunnen in contact komen met hun (verenigings-)ondersteuners van zowel de sportbond als de gemeente. Zij helpen hen verder door passende ondersteuningsmogelijkheden en dienen hiervoor een aanvraag in bij de adviseur lokale sport. Lees meer over de services. Kom je er niet uit of heb je een vraag, we helpen je graag verder.

Sport versterkt
Sportakkoord II kent drie ambities om de sport in Nederland te versterken: het fundament op orde, een groter bereik en meer (zichtbare) betekenis. De vier strategische partners Ministerie van VWS, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Platform Ondernemende Sport (POS) geven in het Sportakkoord een kader mee voor de uitwerking van de lokale sportakkoorden. Lees meer over Sportakkoord II.

Heb je vragen over OldStars, de vergoedingen via de servicelijst of Sportakkoord II? We helpen je graag verder. E-mail naar oldstars@ouderenfonds.nl