Veelgestelde vragen

Vragen over OldStars Sport en/of De Derde Helft? Hopelijk vind je hier alle antwoorden. Zo niet, neem contact met ons op via info@oldstars.nl

Deelnemen aan OldStars

Ik wil graag deelnemen aan een spelvorm van OldStars. Wat zijn de mogelijkheden? Moet ik lid worden? Kost het geld?

Mooi dat jij je wilt aanmelden als OldStars deelnemer! Zoek in de zoekfunctie op de homepagina een vereniging bij jou in de buurt en klik door naar de clubpagina van deze vereniging. Op de clubpagina vind je een contactformulier, vul deze in en krijg een bericht terug van de OldStars clubmanager van deze vereniging.

Per vereniging of initiatief zijn er andere mogelijkheden qua trainingstijd- en dag, contributie (wel/niet) en lidmaatschap bij de vereniging. De clubmanager van de betreffende vereniging heeft antwoord op deze vragen.

Ben ik verzekerd bij OldStars activiteiten?

Alle informatie over verzekeringen kun je terugvinden via deze link 

Ik heb een niet-Nederlandse achtergrond, is OldStars ook geschikt voor mij?

De OldStars Sport spelvormen worden door verschillende clubs in het land aangeboden. Iedereen is hierbij welkom, met wat voor achtergrond (fysiek, medisch en cultureel) dan ook.

Er zijn al meer dan 400 clubs in Nederland waar je terecht kunt voor verantwoord sporten en bewegen voor 55+. Met OldStars kunt je blijven bewegen op de manier en met de sport die bij je past.

Is de groepsamenstelling bij de OldStars club gemengd?

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom, gezien en thuis voelt bij het Ouderenfonds en OldStars Sport. Wij maken geen onderscheid in leeftijd, godsdienst, handicap, culturele of etnische achtergrond, gender of seksuele voorkeur.

De OldStars Sport spelvormen worden door verschillende clubs in het land aangeboden. De groepssamenstelling is divers en kan bestaan uit alleen mannen, alleen vrouwen of gemengd. Zoek een vereniging bij jou in de buurt en ga naar de clubpagina van deze vereniging. Op de clubpagina vind je een contactformulier. Stel hier jouw vraag en je ontvangt bericht terug van de OldStars clubmanager van deze vereniging. Meer vragen over dit onderwerp? E-mail naar info@oldstars.nl

Is er een OldStars of Derde Helft club/initiatief bij mij in de buurt?

Gebruik de zoekmachine op de homepagina om een club te vinden in jouw buurt. Of zoom in op de landkaart voor een initiatief.

Welke evenementen staan er op het programma en hoe vind ik deze?

Ga naar https://oldstars.nl/agenda

Jaarlijks zijn er regelmatig uitwisselingen, toernooien, kick-offs van diverse (bestaande) OldStars & Derde Helft initiatieven.

Waar vind ik nieuws en verhalen over OldStars?

Ga naar https://oldstars.nl/nieuws/ of scroll naar beneden op de homepagina.

Wekelijks haalt het OldStars projectteam nieuws en verhalen op en deze delen wij op onze kanalen. Ook kunnen OldStars zelf nieuws aanmelden bij het Ouderenfonds.

Waar kan ik mij aanmelden voor de OldStars/De Derde Helft nieuwsbrief?

Aanmelden voor de OldStars / Derde Helft nieuwsbrief kan door een mail te sturen naar info@oldstars.nl 

Informatie over de nieuwsbrief en het OldStars platform kan je terugvinden via deze link

Wat doet OldStars / het Nationaal Ouderenfonds met mijn gegevens?

Uw privacy is voor ons erg belangrijk. Daarom handelen wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaan wij zorgvuldig om met de door u aan ons verstrekte gegevens.

Voor meer informatie ga naar de website van het Ouderenfonds.

Aanmelden, registeren en voorwaarden om mee te doen

Gebruik van naam OldStars, externe subsidies en ondersteuning van het Ouderenfonds

Het gebruik van de naam OldStars kan niet zonder toestemming van het Ouderenfonds worden ingezet. Om gebruik te maken van het logo en de naam dient de initiatiefnemer toestemming en afstemming te zoeken met het Ouderenfonds. Dit geldt ook voor het aanvragen van externe subsidies waarin OldStars of het Ouderenfonds wordt genoemd. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van het Ouderenfonds, zie hieronder.

Hoe meld ik mijn OldStars of Derde Helft club/initiatief aan?

Ga naar onze aanmeldpagina

Lees hier ook het protocol voor het platform

Hoe meld ik mij aan als OldStars trainer en/of begeleider?

Mooi dat jij je wilt aanmelden als OldStars trainer-coach! Via ons trainersplatform houden wij jou graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom OldStars Sport. Ga naar deze pagina om je aan te melden.

Hoe meld ik mij aan als OldStars spelbegeleider?

Mooi dat jij je wilt aanmelden als spelbegeleider! Ga naar deze link om je aan te melden als spelbegeleider.

Hoe kan ik mij aanmelden als (regio) vrijwilliger voor het Ouderenfonds?

Het Ouderenfonds is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor verschillende functies.

Zo kunt u bijvoorbeeld wekelijks bellen met ouderen voor een gezellig praatje voor de Zilverlijn, u kunt een lokale breiclub opzetten, of computerondersteuning aan ouderen geven in het project Welkom Online

Meer informatie over onze vrijwilligersfuncties vindt u in deze link

Indien u interesse heeft in een (regio)vrijwilligersfunctie voor OldStars of De Derde Helft dan kunt u een email sturen naar info@oldstars.nl. Zet hierin een korte motivatie en stuur uw CV mee, aangevuld met uw relevante ervaring. Wij zullen dan zsm contact met u opnemen.

Kan ik regio-vrijwilliger (trainer) worden voor OldStars Sport?

Indien u interesse heeft in deze vrijwilligersfunctie dan kunt u een email sturen naar info@oldstars.nl. Zet hierin een korte motivatie en stuur uw CV mee, aangevuld met uw relevante trainerservaring. Wij zullen dan zsm contact met u opnemen.

Over OldStars Sport

Welke spelvormen kent OldStars Sport en waar ik informatie hierover vinden?

OldStars Sport kent vele aangepaste spelvormen. Ga op de homepagina naar het menu en klik op ‘spelvormen’. Elke spelvorm heeft zijn eigen pagina. Op deze pagina’s vind je alle informatie.

Waar kan ik de spelregels van de OldStars Sport spelvormen terugvinden?

Elke spelvorm heeft zijn eigen pagina. Ga op de homepagina naar het menu en klik op ‘spelvormen’. Onderaan de pagina vind je het kopje ‘downloads’. Hier vind je de informatie over de spelregels, de richtlijnen en/of het opstartplan per spelvorm.

Wat is het gedachtegoed van OldStars?

In het gedachtegoed beschrijft het Nationaal Ouderenfonds de belangrijkste uitgangspunten van OldStars. Mochten regionale verschillen en/of individuele behoeften vragen om een andere invulling van het project, kan de lokale aanbieder altijd besluiten af te wijken van de richtlijnen. Wij gaan een correcte naleving van de richtlijnen niet controleren. We willen enkel aandacht vragen voor de belangrijkste kernwaarden/ doelen van het project en hoe deze volgens het Ouderenfonds het best nagestreefd kunnen worden. De richtlijnen moeten ervoor zorgen dat OldStars Sport nog steeds dát doet waarvoor het ooit bedoeld is: laagdrempelig bewegen stimuleren onder 55-plussers waarin sociale aspecten als ontmoeten, zelfredzaamheid en meedoen via sport en in de omgeving van sport worden gestimuleerd en tot uiting komen. Om tot de juiste richtlijnen te komen, wordt het Ouderenfonds gevoed door inzichten van de deelnemers.

Ga naar deze link of specifiek naar het hoofdstuk in het menu ‘over OldStars’ via deze link

Wie zijn de partners van OldStars?

Dankzij de steun van belangrijke sponsoren en partners kan OldStars zich structureel inzetten voor de landelijke ontwikkeling van een 100% ouderenvriendelijke sportvereniging. Ga naar onze partnerpagina voor een overzicht.

Wie zijn de ambassadeurs van OldStars?

Per tak van sport heeft OldStars ambassadeurs / rolmodellen. Wij zijn erg trots dat zij een bijdrage willen leveren aan OldStars Sport. Ga naar onze ambassadeurspagina voor een overzicht.

Wat doet het Nationaal Ouderenfonds?

OldStars Sport en de Derde Helft zijn programma’s van het Ouderenfonds. Ga naar deze link voor meer informatie.

Waar vind ik meer informatie over het opstarten van een OldStars Sport initiatief? Welke ondersteuning biedt het Nationaal Ouderenfonds voor OldStars Sport?

Het Nationaal Ouderenfonds biedt verschillende initiatiefnemers ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van OldStars Sport bij een vereniging. De ondersteuning wordt vastgesteld op basis van een intakegesprek en een voorstel tot ondersteuning(ook wel ondersteuningstraject genoemd).

Klik hier voor het starterspakket en voor meer informatie.

Hoe kom ik als club/initiatief in aanmerking voor een ondersteuningstraject?

Initiatiefnemers(uit de doelgroep) bij de initiatieven / verenigingen moeten voldoen aan de volgende eisen om in aanmerking te komen voor een ondersteuningstraject:

 • Beschikbaar stellen van accommodatie
 • Contact met gemeente(n)
 • Samenwerking met buurtsportcoach of welzijnscoach
 • Aanstellen van een begeleider/ trainer(mag een niet beroepsbeoefenaar zijn) en de bereidheid om deze op te leiden met het Ouderenfonds
 • Inzetten van wervingsactiviteiten
 • Bestuurlijk draagvlak

In het ondersteuningstraject wordt vervolgens de volgende onderdelen aangeboden om de vereniging op weg te helpen:

 1. Ondersteuning bij het opstellen van een plan van aanpak(voorstel tot samenwerking) in samenwerking met het Ouderenfonds met een duurzaam organisatiemodel
 2. Het ontwikkelen van communicatie en PR materialen voor de start van OldStars Sport
 3. De mogelijkheid tot het volgen van een cursus/opleiding voor de begeleider en/of trainer
 4. Het organiseren van een clinic met het Ouderenfonds op de vereniging via een docent
 5. Het realiseren van een samenwerking met gemeente en/of welzijnsinstelling
 6. Initiatiefnemers kunnen in aanmerking komen voor een opstartsubsidie van het Ouderenfonds

Over bovenstaande punten worden afspraken gemaakt in het voorstel tot ondersteuning.

Voor vragen neem contact op met ons via info@oldstars.nl 

Hoe werkt het Nationaal Ouderenfonds samen met gemeenten in het opstart van OldStars Sport?

Het Ouderenfonds werkt samen met gemeenten om OldStars lokaal aan te jagen en op te starten. Geloof jij als gemeentebestuurder ook in OldStars Sport en de ouderenvriendelijke sportvereniging?

In het opstarten van OldStars Sport betrekken wij buurtsportcoaches, welzijn-instanties en andere professionals om de spelvormen samen met de vereniging(en) van de grond te trekken.

Lokaal Sportakkoord
Met de lokale sportakkoord zijn er nieuwe mogelijkheden voor samenwerkingen tussen gemeenten en het Ouderenfonds in het opstarten van OldStars Sport.

De lokale sportakkoorden bieden hierin kansen. Ga naar deze link voor meer informatie.

Voor vragen neem contact op met ons via info@oldstars.nl 

Hoe werkt het Nationaal Ouderenfonds samen met sportbonden met OldStars Sport?

Het Ouderenfonds en de aangesloten sportbonden willen gezamenlijk meer mensen laten bewegen. Met het uitbreiden van het bestaande sportaanbod voor de doelgroep van 55+ met OldStars proberen we gezamenlijk juist deze doelgroep meer en beter in beweging te krijgen. Het gaat hierbij om het creëren van passend en verantwoord beweegaanbod.

Deze samenwerkingen krijgen vorm met de inzet van een stuurgroep en indien mogelijk en wenselijk werkgroepen. Met als doel om de spelvormen verder te ontwikkelen en uiteindelijk het verder verspreiden van het gedachtegoed. Het doel van deze samenwerking is om een kwalitatief hoogwaardig product (de spelvorm) te installeren met de goede begeleiding, die nodig is per traject met een club. Voor de trainers en begeleiders wordt dit o.a. ingericht via een opleidingsplan (zie cursussen).

Ga naar onze partnerpagina voor een overzicht van de sportbonden welke verbonden zijn aan OldStars Sport.

Hoe kan ik OldStars steunen? Kan ik doneren? Kan ik vrijwilliger worden?

Wil jij het Ouderenfonds steunen in onze missie voor de ouderenvriendelijke sportvereniging? Dat kan! Als je je vrijwillig wilt inzetten voor OldStars Sport en/of de Derde Helft, stuur dan een e-mail naar info@oldstars.nl en wij nemen contact met je op.
Geen tijd om te helpen en toch steunen? Ga dan naar de website van het Ouderenfonds en doneer. Alle beetjes helpen!

Wat doet een regiovrijwilliger voor OldStars Sport?

Het projectteam OldStars heeft de beschikking over regio-vrijwilligers. Dit zijn OldStars die zich vrijwillig inzetten om andere OldStars verenigingen te ondersteunen bij de opstart. Voor een overzicht van de regio-vrijwilligers verwijzen we naar deze link

Op verzoek van OldStars verenigingen kunnen regiovrijwilligers ingezet kunnen worden voor o.a:

 • Het verzorgen van tijdelijke trainingen bij startende OldStars clubs
 • Tijdelijke vervanging van de OldStars clubtrainer bij ziekte, afwezigheid of vertrek
 • Het begeleiden of (telefonisch) adviseren van OldStars clubtrainers
 • Het ondersteunen van verenigingen bij de opstart
 • Onderdeel van de nieuwsredactie van OldStars Sport

OldStars Sport begeleider- trainer pool

Wat is de OldStars begeleider/ trainers pool?

Het Ouderenfonds heeft de beschikking over een OldStars trainers pool met vrijwilligers. Deze trainerspool bestaat uit trainers met een diploma die zich zelf beschikbaar stellen om andere OldStars te ondersteunen of structureel training te geven aan deze OldStars.

Een overzicht van de beschikbare regiovrijwilligers voor trainingen, alsmede een aanvraagformulier voor het aanvragen van tijdelijke inzet/advies vindt via deze link. De  trainers kunnen niet zonder toestemming van het Ouderenfonds worden ingezet.

Zijn er kosten verbonden aan het inzetten van een tijdelijke OldStars begeleider/ trainer?

Nee, het Ouderenfonds neemt de kosten voor haar rekening, mits het afgestemd is met het Ouderenfonds. In het voorstel tot ondersteuning dient deze ondersteuning afgestemd te zijn om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning.

Zijn regiovrijwilligers OldStars getraind in EHBO/EAD?

Ja, alle regiovrijwilligers OldStars zijn EHBO/EAD gecertificeerd.

Zijn regiovrijwilligers voor elke OldStars sport inzetbaar?

Een aantal regiovrijwilligers is inzetbaar voor alle OldStars sporten. Anderen zijn alleen inzetbaar voor specifieke OldStars sporten. U kunt deze informatie terugvinden op de profielpagina’s van de regiovrijwilligers via deze link

Zijn de regiovrijwilligers OldStars getraind volgens het Athletic Skills Model (ASM)

Ja, alle OldStars regiovrijwilligers hebben deze training gevolgd. Meer informatie over ASM vindt u via deze link.

Hoe lang kan ik de tijdelijke OldStars trainers inzetten?

U kunt een regiovrijwilliger maximaal 10 weken inzetten voor uw club. In die periode neemt de club initiatief om een OldStars clubtrainer aan te stellen en ook op te leiden met ons cursusaanbod.

Kan ik regio-vrijwilliger worden voor OldStars Sport?

Indien u interesse heeft in deze vrijwilligersfunctie dan kunt u een email sturen naar info@oldstars.nl. Zet hierin een korte motivatie en stuur uw CV mee, aangevuld met uw relevante trainerservaring. Wij zullen dan zsm contact met u opnemen.

ASM / OldStars cursussen voor trainers- en begeleiders

Welke cursussen zijn er voor trainers- en begeleiders van OldStars Sport?

Om trainers en begeleiders handvatten aan te reiken en zo ouderen op een verantwoorde wijze via OldStars Sport in beweging te brengen, wordt op initiatief van het Nationaal Ouderenfonds twee cursussen aangeboden. De opstartcursus, ook wel basiscursus genoemd, en als vervolg daarop eventueel de trainerscursus.

Binnen de doelgroep OldStars Sport bestaat verantwoord bewegen uit drie bouwstenen. Die bouwstenen zijn: spelvormen, aanbieden van de juiste beweegvormen en de setting waarin dat gebeurt, ook wel sociale activering genoemd. Deze bouwstenen leveren tezamen een bijdrage aan het verbeteren gezondheidsvaardigheden van ouderen. Veel trainers en begeleiders hebben vragen over de opbouw van de training en de intensiteit van de aangeboden oefenvormen. Bij de cursussen kun je vragen stellen over de opbouw van de training en verschillende aangeboden oefenstof. Er wordt hierin gebruik gemaakt van het ASM-model.

Voor meer informatie over de ASM/OldStars opstartcursus, ga naar deze link

Voor meer informatie over de ASM/OldStars trainerscursus ga naar deze link

Voor vragen, neem contact op met info@oldstars.nl 

Wat is de relatie tussen OldStars en het Athletic Skills Model (ASM)?

Met OldStars Sport zet het Nationaal Ouderenfonds aangepaste sport en spelvormen in als middel om te stimuleren dat ouderen gaan of blijven bewegen bij de sportvereniging. Daarnaast leveren de aangepaste sportvormen een bijdrage aan dat ouderen hun sociaal netwerk behouden en of versterken en regie houden over hun eigen leven. Dit is omschreven in het gedachtegoed van OldStars.

Als basis voor de aangepaste spelvormen van OldStars is gekozen voor het Athletic Skills Model (ASM). Vanuit het ASM worden gericht spel- en beweegvormen gebruikt om fitter, gezonder en beter in beweging te worden waarbij sociale activatie, cognitieve uitdaging en plezier gecombineerd worden. Op grond van de visie van beide partijen hebben ze elkaar gevonden om daarmee samen door middel van sport en de omgeving van sport andere maatschappelijke doelen te bereiken. Lees hier een uitgebreide toelichting over de samenwerking tussen het Ouderenfonds en de Athletic Skills Company.

Hoe ziet de samenwerking met sportbonden eruit?

Het Nationaal Ouderenfonds werkt samen met diverse sportbonden om OldStars te ontwikkelen en te verspreiden in Nederland. Op elke pagina spelvorm kan je vinden of het Ouderenfonds samenwerkt met een bond van jouw sport.

Welke voorwaarden zijn er aan het certificaat van Ouderenfonds en ASM?

Bij het voltooien van de ASM-OldStars trainerscursus ontvangt de trainer een diploma. Met het behalen van dit certificaat heeft de kandidaat voldaan aan de eisen van de ‘ASM-OldStars trainerscursus’. Hiermee kunnen het Athletic Skills Model en de kernwaarden van OldStars in de praktijk worden toegepast bij het verzorgen van trainingen aan ouderen.

Om het diploma te behouden dient de trainer jaarlijks bijscholing te volgen om in het bezit te blijven van dit diploma.  Op welke wijze dit dient te gebeuren volgt later.

Het diploma geeft geen automatisch(e) licentie of recht op het verzorgen van scholingen gericht op het Athletic Skills Model en/of OldStars. Ditzelfde geldt voor het gebruik van de namen ‘Athletic Skills’, ‘Athletic Skills Model’, ‘OldStars’ en beeldmerken zoals logo’s toebehorend aan de Athletic Skills Company B.V. en/of Stichting Nationaal Ouderenfonds.

Het is ook niet toegestaan om na deelname aan de cursus(zowel de trainerscursus als de opstartcursus), zonder toestemming van het Ouderenfonds een OldStars Sport traject op te starten.

Krijg ik licentiepunten van mijn bond voor deelname aan de ASM-OldStars trainerscursus?

Ja, de ASM-OldStars trainerscursus levert voor alle deelnemende sportbonden licentiepunten op voor deelname. Hoeveel punten de sportbond toekent verschilt per bond. Bekijk hier de actuele lijst met accreditaties.

Is het verplicht om je te registreren als vereniging om deel te nemen aan de trainerscursus?

Ja, om samen te werken met het Ouderenfonds en een OldStars initiatief te starten is het verplicht je als vereniging te registreren. Dat geldt dus voor zowel deelname aan de opstartcursus als de ASM-OldStars trainerscursus. Indien er interesse is in een incompany opleidingen op locatie, ook dan kun je contact opnemen met het Ouderenfonds via info@oldstars.nl 

Kan de ASM-OldStars trainerscursus ook incompany worden aangeboden?

Ja, het is mogelijk de ASM-OldStars trainerscursus incompany aan te bieden in de gemeente of op de club. Neem hiervoor contact op met het Ouderenfonds via info@oldstars.nl.

Welke organisatorische voorwaarden zijn er nodig om mee te doen aan de opstartcursus en/of ASM-OldStars trainerscursus?

Voor beide cursussen gelden voorwaarden om mee te doen. Onderstaande geldt voor zowel de opstart- als de trainerscursus.

 1. Er kan 1 begeleider/ trainer per club meedoen. Daarnaast kan een begeleider/ trainer niet kosteloos meedoen aan beide cursussen
 2. Geïnteresseerde buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en/of professionals in een overkoepelende rol vanuit hun gemeente of bedrijf kunnen met meerdere personen inschrijven tegen betaling via de voucher regeling (link toevoegen) en/of factuur.

Zie de volgende links voor alle voorwaarden en meer informatie per cursus:

Opstartcursus

Trainerscursus

Wat is het verschil tussen de OldStars opstartcursus en de ASM-OldStars trainerscursus?

Beide cursussen gaan over de toepassing van de OldStars Sporten en de rol van het Athletic Skills Model. Per cursus bedienen we verschillende doelgroepen met bijpassende theoretische diepgang.

De opstartcursus is een eendaagse cursus met theorie en praktijk zonder aanvullende studiebelasting en is bedoeld voor enthousiaste vrijwilligers en begeleiders zonder specifieke vooropleiding. Tijdens deze dag leert de cursist de grondbeginselen van het ASM en krijg je een toelichting op de visie en werkwijze van OldStars Sport.

De ASM-OldStars trainerscursus is een tweedaagse cursus voor trainers met een vooropleiding en praktijkervaring met ouderen. Deze cursus heeft een studiebelasting van totaal 24 uur (2×6 contacturen en 12 uur zelfstudie). De cursist ontvangt hiervoor een werkboek om opdrachten in uit te voeren. De fysiologische, mentale en cognitieve ontwikkelingen voor sporten, spelen en bewegen met ouderen worden wetenschappelijk onderbouwd en er is ruim aandacht voor de praktische vertaling van de kernwaarden van OldStars en de aangepaste toepassing van het ASM bij ouderen.

Kan ik alleen meedoen aan de ASM-OldStars trainerscursus als ik de OldStars opstartcursus heb gedaan?

Nee, de OldStars opstartcursus is geen voorwaarde om deel te namen aan de ASM-OldStars trainerscursus. Echter, wordt het wel geadviseerd, omdat deze goed op elkaar aansluiten en aanvullende informatie bevatten.

Wat zijn de toelatingseisen om deel te nemen aan de ASM-OldStars trainerscursus?

De ASM-OldStars trainerscursus is ontwikkeld voor iedereen die trainingen aan ouderen wilt verzorgen en in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid, diploma fysiotherapie en/of het diploma trainer/coach in een tak van sport, dan wel bevoegd is in zijn of haar sport training te geven. De cursus is complementair aan reeds aanwezige kennis en kunde van de cursist in sport en bewegen. Wij adviseren dat je minimaal 2 jaar trainerservaring hebt (bij voorkeur met ouderen) zodat je voldoende methodische en didactische ervaring hebt. Daarnaast is het noodzakelijk dat je geschoold bent, of je op korte termijn laat scholen met een EHBO- / AED-cursus. Deze voorkennis is essentieel om gedegen trainingen te verzorgen aan de oudere doelgroep.

Ik heb de ASM-instructeursopleiding Advanced (en Specialist) gevolgd of wil deze in de toekomst volgen. Is de ASM-OldStars trainerscursus dan nog een meerwaarde?

Absoluut! Sporten, spelen en bewegen met ouderen vraagt van de trainer om specifieke kennis en kunde over de fysiologische, psychologische en cognitieve ontwikkelingen bij ouderen. In de ASM-OldStars trainerscursus behandelen we de praktische en wetenschappelijke kennis die je nodig hebt om kwalitatieve en verantwoorde programma’s te schrijven vanuit het ASM, die optimaal aansluiten bij deze doelgroep. Daarbij krijg je toelichting over de toepassing van de kernwaarden bewegen, ontmoeten, meedoen en zelfredzaamheid van OldStars en helpen we je middels veel praktijkvoorbeelden hoe je deze met het ASM kan toepassen in en rondom de training.

Over De Derde Helft

Ik wil graag een De Derde Helft opstarten. Wat zijn de mogelijkheden?

Elke sportvereniging kan een Derde Helft opstarten. Een bij de vereniging op te richten ouderencommissie organiseert De Derde Helft. In de ouderencommissie zitten in ieder geval een aantal leden uit de doelgroep (55+). Elke week op een vast dagdeel overdag wordt De Derde Helft georganiseerd voor ouderen van en uit de omgeving van de sportvereniging.
Het Ouderenfonds stelt een opstartsubsidie beschikbaar op basis van een door de sportvereniging of ouderencommissie ingediend Plan van Aanpak.

Als je overweegt een Derde Helft op te starten neem dan contact op met Anne Bulsink, projectleider De Derde Helft: a.bulsink@ouderenfonds.nl

Wat wordt er van mij verwacht als ik een Derde Helft initiatief wil opstarten?

Een Derde Helft wordt altijd opgestart bij een sportvereniging. Met De Derde Helft wordt de sportkantine dé nieuwe frisse ontmoetingsplaats voor ouderen uit de omgeving van de sportvereniging.

Wil je graag een Derde Helft opstarten dan moet de sportvereniging waaraan je verbonden bent of waar je mee wil samenwerken bereid zijn een ouderencommissie onder te brengen bij de vereniging.

– De ouderencommissie organiseert De Derde Helft. In de ouderencommissie kunnen leden van de vereniging zitten maar ook niet-leden kunnen in de commissie zitting nemen.
De sportvereniging stelt zijn accommodatie kosteloos ter beschikking aan de ouderencommissie.

 • De vereniging en ouderencommissie zoeken samen met het Ouderenfonds lokale sport-, welzijn- en/of zorgpartners die meedoen in de helft. lokale partners kunnen bijvoorbeeld bijdragen in de werving van deelnemers, in het adviseren van de ouderencommissie en het beschikbaar stellen hun netwerk
 • De ouderencommissie stelt samen met de vereniging en partners een plan van aanpak op waarmee een opstartsubsidie aangevraagd kan worden bij het Ouderenfonds.
 • Een Derde Helft wordt opgestart met het idee deze duurzaam te borgen bij de vereniging. Er wordt nagedacht over de wijze waarop De Derde Helft kostenneutraal georganiseerd kan worden nadat de opstartsubsidie van het Ouderenfonds wegvalt.

Welke ondersteuning biedt het Ouderenfonds bij het opstarten van een Derde Helft initiatief?

Het Ouderenfonds adviseert de ouderencommissie ten aanzien van de inhoud en vorm van De Derde Helft bij de vereniging. Wat past bij de vereniging en haar omgeving? Op welke manier wordt het een duurzaam programma binnen de vereniging? Welke partners zijn interessant om te betrekken?
Het Ouderenfonds stelt een opstartsubsidie beschikbaar voor verenigingen die De Derde Helft organiseren. Hiermee kunnen een grootste kick-off en de eerste 10-12 bijeenkomsten georganiseerd worden.

Het Ouderenfonds verzorgt communicatiemiddelen die gebruikt kunnen worden in de werving en in de pers.

Neem voor meer informatie contact op met Anne Bulsink, projectleider De Derde Helft: a.bulsink@ouderenfonds.nl

Welke activiteiten kan ik organiseren binnen De Derde Helft?

Binnen De Derde Helft worden op hetzelfde moment verschillende activiteiten georganiseerd zodat er voor iedereen wat te doen is. Van sport- en beweegactiviteiten tot creatieve activiteiten zoals sieraden maken en schilderen. Van lezingen tot een cursus fotograferen en van samen genieten van een muziekoptreden tot aan samen een diner koken. Alles is mogelijk. Het is een aanbeveling om onder de deelnemers te polsen wat zij leuke activiteiten vinden om te doen en om te vragen of deelnemers zelf een rol kunnen spelen in het organiseren of leiden van de activiteit.

Neem voor meer informatie en inspiratie contact op met Anne Bulsink, projectleider De Derde Helft: a.bulsink@ouderenfonds.nl

Wat doet een regiovrijwilliger voor De Derde Helft?

Het projectteam De Derde Helft heeft de beschikking over regio-vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben, al dan niet bij hun eigen club, ervaring opgedaan met De Derde Helft en zetten zich nu vrijwillig in om andere verenigingen te ondersteunen bij de opstart van De Derde Helft. Voor een overzicht van de regio-vrijwilligers kunt u contact opnemen met a.bulsink@ouderenfonds.nl 

De regio-vrijwilligers worden ingezet voor o.a:

 • Het ondersteunen van verenigingen bij de opstart van De Derde Helft;
 • Het begeleiden of (telefonisch), inspireren en adviseren van ouderencommissies die De Derde Helft organiseren.

Het Ouderenfonds koppelt een regiovrijwilliger aan een Derde Helft club.

OldStars gebruikt cookies om je bezoek aan onze website persoonlijker te maken. Er worden ook cookies door derden aangemaakt voor technische, analytische en marketingdoeleinden. Meer informatie hierover is terug te vinden in onze privacyverklaring.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken. Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. Als je marketingcookies accepteert delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Geef hieronder aan welke categorie cookies we mogen plaatsen.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.